Tilbage til toppen

Byrum & bygninger

GivRum fungerer som et professionelt bindeled mellem byens mange interessenter og sikrer en gnidningsfri samskabelsesproces. Vi initierer og faciliterer brugerdrevne processer for aktivering af tomme bygninger og offentlige rum. Indsatsen tager udgangspunkt i en lokal ressourcekortlægning, og gennem en åben og inddragende udviklingsproces er målet at etablere økonomisk, socialt og kulturelt bæredygtige fællesskaber, som kan overtage ansvaret for faciliteter, organisering og drift.
Udvalgte cases
Tilbage til toppen
Søger..