Tilbage til toppen

Ydelser

GivRum arbejder med byudvikling i fællesskab. Vi designer unikke løsninger og skaber sammenhængende processer, der indbyder alle, der planlægger, udvikler, bygger og bruger byen. Vi tilbyder en række forskellige ydelser inden for vores fire forretningsområder:

 • Byrum & bygninger
 • Festivaler & konferencer
 • Oplæg & workshops
 • Analyse & rådgivning.

Hvis I er interesseret i at høre mere om de enkelte ydelser, og hvordan vi kan hjælpe med jeres udviklingsprojekter, er I velkomne til at kontakte os.

Byrum & Bygninger
Det er dyrt at have bygninger stående tomme. Hvis de ikke vedligeholdes, går de i forfald, og over tid vil både salgsværdien og brugbarheden falde markant.

Byrum & Bygninger er GivRums kerneområde, og vi håndterer alle aspekter af processen, når en funktionstømt bygning eller et dødt byrum skal have nyt liv. Vi arbejder brugerdrevet og etablerer bæredygtige og selvkørende lokale fællesskaber, der kan varetage aktiviteter, drift og administration. Alle opgaver løses derfor i samarbejde med lokale brugere for at sikre den lokale forankring og ejerskab til projektet.

Vores kompetencer inden for aktivering af byrum og bygninger omfatter bl.a.:

 • Strategisk planlægning
 • Procesfacilitering og -styring
 • Kortlægning og analyse, inddragelse og aktivering af interessenter
 • Ressourcerkortlægning af områders udviklingspotentialer
 • Organisering af brugere, aktører og interessenter
 • Udvikling af fleksible huslejemodeller
 • Budgettering
 • Programlægning
 • Planlægning og afvikling af arrangementer og events
 • Udvikling og implementering af grundfortællinger
 • Metodeudvikling
 • Dokumentation
 • Evaluering

Konferencer & Festivaler
GivRum vil være dagsordensættende for de metoder, der benyttes til at udvikle vores byer. Vi vil skabe offentlig debat om byens potentialer og nødvendigheden for en omfattende borgerinddragelse i forbindelse med byudviklingsprojekter. Derfor arrangerer vi festivaler og konferencer for og sammen med private og offentlige aktører, hvor vi sætter fokus på nye metoder inden for borgerdrevet innovation og udvikling. Vi kan både tilbyde vores faste formater, City Link og Think Space, eller vi kan udvikle og afvikle et tilpasset format, der passer til netop jeres behov. I er velkomne til at kontakte os for yderligere information.

City Link er en årlig international festival, der fokuserer på videndeling og kompetenceudveksling mellem byer. City Link startede i 2012 som et udvekslingsprojekt mellem kulturelle fællesskaber i København og Hamborg. I 2014 udmøntede det sig i en festival, der siden er blevet afholdt i Hamborg, København og Edinburgh, og som i 2016 vil blive afholdt i Istanbul. I kan læse mere om City Link her.

Think Space er et konferenceformat, der sætter fokus på den brugerdrevne byudvikling, og hvordan denne kan organiseres og faciliteres, så potentialerne, der opstår, når borgere engagerer sig demokratisk i byens udviklingsprocesser, bliver udnyttet og realiseret effektivt. Think Space henvender sig til alle, der arbejder professionelt, politisk eller græsrodsorienteret med byen, og konferencen er udviklet til at kickstarte lokale udviklingsprocesser og fungerer som katalysator for borgerinddragelse.

I forbindelse med enkeltstående tilpassede arrangementer kan vi tilbyde kompetencer inden for:

 • Projektfacilitering- og styring
 • Aktivering og engagering af lokale ressourcer
 • Konceptudvikling
 • Programlægning
 • PR, kommunikation og markedsføring
 • Afvikling
 • Dokumentation
 • Evaluering

Oplæg og workshops
GivRum er en del af et internationalt netværk, der arbejder med en open source-tilgang til videndeling. Vi sætter den sociale og brugerdrevne innovation i højsædet og deler gerne ud af vores erfaringer gennem oplæg og foredrag, lige såvel som vi designer og faciliterer workshopforløb og studieture.

GivRum tilbyder følgende typer af oplæg og workshops:

 • Oplæg om kulturudveksling
 • Oplæg om tomme bygninger og byrum
 • Oplæg om borgerinddragelse og samskabelse
 • Oplæg om midlertidighed
 • Facilitering af borgermøder og workshops
 • Udvikling og afvikling af udviklingsseminarer
 • Planlægning og afholdelse af studieture

Rådgivning & Analyse
I GivRum har vi stærke kompetencer inden for samskabende byudvikling. Vi har en lang referenceliste, der både tæller ministerier, kommuner og private aktører, og vi har indgående kendskab til, hvad et byudviklingsprojekt kræver for at lykkes. Fokus for vores rådgivning og analyse er altid at udvikle implementerbare strategier med afsæt i lokale ressourcer og aktører, som skaber resultater på både kort og lang sigt.

Vi tilbyder rådgivning og analyse inden for følgende områder:

 • Organisering
 • Midlertidighed
 • Det boligsociale område
 • Brugerdrevne processer
 • Borgerinddragelse
 • Samskabelse
 • Fundraising
 • Procesfacilitering og –styring
 • Metodeudvikling
 • Interessent- og aktøranalyse
 • Ressourcekortlægning
Tilbage til toppen
Søger..