Tilbage til toppen
Kunde: Københavns Kommune og Stadt Hamburg
Kategori: Oplæg & workshops
År: 2012-2013

Studietur til Hamborg

- opstart af internationalt bylivsnetværk

I 2013 arrangerede GivRum en studietur til Hamborg for 50 deltagere. Det blev startskuddet til et internationalt netværk for professionelle, der arbejder med byliv og urban udvikling.

Udfordring
Der er stor forskel på, hvordan der arbejdes med kultur og byudvikling. Forskelle mellem byer og mellem lande skaber derfor rig mulighed for udveksling og videndeling. Men hvordan øger man kulturforståelsen og skaber mulighed for fremtidige samarbejder og partnerskaber på tværs af nationale grænser? Hvordan sættes kreative og kulturelle entreprenører i møde for at knytte stærke og vedvarende bånd? Det var spørgsmålene, GivRum stod overfor, da vi i 2013 ville etablere et relationelt kulturudvekslingsnetværk mellem København og Hamborg. En opgave, der bestod i at:

  • Etablere en platform for kontakt mellem danske og tyske kulturentreprenører og kreative netværk i de to byer.
  • Tydeliggøre potentialerne ved nye netværk på tværs af landegrænser.
  • Udvikle et format, der engagerer til videre netværksdannelse og samarbejde.

Hensigten var således at skabe fysiske møder mellem deltagerne fra de to byer og udvikle en platform til at bistå udviklingen af det tværnationale netværk på lang sigt.

Løsning
Over to dage besøgte vi brugerdrevne projekter og initiativer på Hamborgs kulturelle scene. Vi afholdte workshops med deltagere fra både de danske og tyske kreative miljøer, vi tog på guidede ture rundt i havnebyens gader, og vi delte viden og udfordrede hinandens forskellige praksisser og forståelser af det urbane liv. Vores studietur til Hamborg betød, at:

  • Nye samarbejder på tværs af København og Hamborg blev etableret.
  • De første sten til GivRums årlige kulturfestival City Link blev lagt.

Efter studieturen har netværket vokset sig større og inkluderer i dag også aktører fra Edinburgh og Istanbul.

Videndeling og erfaringsudveksling i et internationelt netværk

Fakta

50 deltagende.

Studieturen dannede grundlag for udvikling af den årlige kulturudvekslingsfestival City Link, der første gang blev afholdt i Hamborg i 2014, anden gang i Edinburgh i 2015, og som i 2016 vil blive afholdt i Istabul.

Koncept

Videndeling og erfaringsudveksling i et internationelt netværk

Fakta

50 deltagende.

Studieturen dannede grundlag for udvikling af den årlige kulturudvekslingsfestival City Link, der første gang blev afholdt i Hamborg i 2014, anden gang i Edinburgh i 2015, og som i 2016 vil blive afholdt i Istabul.

Relaterede cases
Tilbage til toppen
Søger..