English

Tom bygning + Givrum.nu = Kreativ byudvikling

Givrum.nu arbejder for at tage tomme bygninger i brug. For os er tomme bygninger en ressource og en oplagt ramme for en positiv og kreativ byudvikling.

Vores ambition er at gøre tomme bygninger bredt tilgængelige og hjælpe til med at disse udvikler sig til åbne og inspirerende miljøer for folk med gode projekter. Velkommen til!