Tilbage til toppen
Kunde: A. Enggaard A/S
Kategori: Byrum & bygninger
År: 2013-2018

Byens Rum Aalborg

- et levende iværksættermiljø på Aalborg Havn

I november 2013 påbegyndte GivRum opbygningen af et 1.800 m2 kreativt iværksættermiljø på den østlige havnefront i Aalborg i et tidligere foderstoflager. GivRum organiserede de første 60 brugere i en brugerforening, og ved at forestå fælles ombygningsprojekter blev bygningen gjort brugbar. Brugerne blev inviteret til at overtage ansvaret for driften og udviklingen af Byens Rum Aalborg, der siden oktober 2015 har været 100 % brugerdrevet.

Udfordring
Aalborgs havnefront har gennem flere år været scene for en gennemgribende byudvikling. I 2006, da turen kom til Østre Havn på i alt 74.000 km2, ville kommunen sammen med den nye ejer sikre at området ikke stod ubrugt hen under den lange byggeproces. Men hvordan omdannes en byggeplads til et levende miljø for spirende kreativitet og innovation?

GivRum blev engageret i projektet og fik til opgave at skabe nyt liv i et 2.400 m2 foderstoflager fordelt på tre etager. Med en ambition om at favne så bredt som muligt blev det besluttet at arbejde med tre typer af aktiviteter:

  • Midlertidige aktiviteter, der skulle give plads til samarbejde med eksterne interessenter som universitet, offentlige institutioner, erhvervsliv, m.m.
  • Kunst- og kulturværksteder, der skulle rumme alt fra kæmpe malerier, cykler, møbler, installationer, m.m.
  • Et livligt kontorfællesskab for iværksættere, der ud over kontorplads skulle give plads til netværk, sparring og sociale aktiviteter.

Målet var at omdanne det tidligere foderstoflager til et kreativt arbejdsmiljø og et åbent byudviklingslaboratorium. Det skulle illustrere, hvordan midlertidighed kan indgå som et aktiv for den kommende bydel ved at skabe positiv omtale, spændende aktiviteter og kreative arbejdspladser.

Løsning
Ved åbningen i november 2013 blev Byens Rum Aalborg en realitet. I løbet af de første år begyndte det at syde og boble af liv, skaberkraft og arbejdsomhed på samtlige 2.400 m2.

GivRum indledte projektet med at forhandlede en aftale på plads med bygningsejerne A. Enggaard. Det sikrede, at:

  • Bygningen blev stillet gratis til rådighed over en femårig periode.
  • Der blev etableret en lejemodel, der efter to år overdrog driften fra GivRum til foreningen Byens Rum. Det skabte en ligevægt mellem ejerskab og ansvar for de engagerede parter og er et effektivt greb i forbindelse med opbygning af bæredygtige fællesskaber.

På de tre etager blev der etableret kontorfællesskab, åbne eventrum med mulighed for afholdelse af konferencer og koncerter samt atelierer og værksteder med plads til kreativ udfoldelse. Her fik grafikere, animatorer, spiludviklere, eventmagere, iværksættere, billedkunstnere og snedkere deres daglige gang, og de er stadig med til at sætte liv og iværksætteri i et område, som har været domineret af tung industri.

Vores ambition er at gøre tomme bygninger og byrum bredt tilgængelige. Det kan være med til at skabe åbne og inspirerende miljøer for en bred vifte af forskellige mennesker og projekter.

 

Midlertidig aktivering
Midlertidige aktiviteter kan være med til at prækvalificere løsninger i forbindelse med udviklingsprojekter, da de skaber grundlag for at eksperimentere og undersøge mulige permanente anvendelsesmuligheder. Byens Rum Aalborg blev muliggjort gennem en midlertidig kontrakt, som dannede basis for den kreative udvikling af foderstoflagret på Aalborg Havn.

Bæredygtig organisering
Fokus for GivRums arbejde er at skabe en social, kulturel og økonomisk bæredygtig organisering af de fællesskaber, vi etablerer. Hensigten er at skabe fællesskaber, som uafhængigt af offentlig støtte kan bidrage med sociale og kulturelle aktiviteter til gavn for lokalområdet. I Byens Rum Aalborg initierede GivRum en selvfinansieret forening med udgangspunkt i brugernes kompetencer. De enkelte brugere skal stå til rådighed tre timer om måneden til gavn for Aalborgs borgere.

Fakta

GivRum startede kulturelle og sociale aktiviteter i Byens Rum Aalborg i 2013 på en 5-årig kontrakt med daglig ledelse og administration.

Gennem 2013 satte GivRum løbende aktiviteter i gang, der kulminerede med en Think Space-konference.

Byens Rum Aalborg åbnede i starten af 2014 med værksteder, eventrum og kontorfællesskab.

60 daglige brugere.

Yderligere information kan findes på www.byensrumaalborg.dk

Koncept

Vores ambition er at gøre tomme bygninger og byrum bredt tilgængelige. Det kan være med til at skabe åbne og inspirerende miljøer for en bred vifte af forskellige mennesker og projekter.

 

Midlertidig aktivering
Midlertidige aktiviteter kan være med til at prækvalificere løsninger i forbindelse med udviklingsprojekter, da de skaber grundlag for at eksperimentere og undersøge mulige permanente anvendelsesmuligheder. Byens Rum Aalborg blev muliggjort gennem en midlertidig kontrakt, som dannede basis for den kreative udvikling af foderstoflagret på Aalborg Havn.

Bæredygtig organisering
Fokus for GivRums arbejde er at skabe en social, kulturel og økonomisk bæredygtig organisering af de fællesskaber, vi etablerer. Hensigten er at skabe fællesskaber, som uafhængigt af offentlig støtte kan bidrage med sociale og kulturelle aktiviteter til gavn for lokalområdet. I Byens Rum Aalborg initierede GivRum en selvfinansieret forening med udgangspunkt i brugernes kompetencer. De enkelte brugere skal stå til rådighed tre timer om måneden til gavn for Aalborgs borgere.

Fakta

GivRum startede kulturelle og sociale aktiviteter i Byens Rum Aalborg i 2013 på en 5-årig kontrakt med daglig ledelse og administration.

Gennem 2013 satte GivRum løbende aktiviteter i gang, der kulminerede med en Think Space-konference.

Byens Rum Aalborg åbnede i starten af 2014 med værksteder, eventrum og kontorfællesskab.

60 daglige brugere.

Yderligere information kan findes på www.byensrumaalborg.dk

Relaterede cases
Tilbage til toppen
Søger..