Tilbage til toppen
Kunde: Aarhus Kommune
Kategori: Byrum & bygninger
År: 2016-2020

Opgangen

Midlertidig arbejdsfællesskab i tidligere plejeboliger

Opgangen ligger på øverste etage I en ejendom centralt placeret i bydelen Gellerup, der også huser det lokale bibliotek og Familiecenteret. Lokalerne på øverste etage var oprindeligt en del af et topmoderne hotel, men fra 1979 har de været brugt som både plejeboliger og midlertidig bolig for håndværkere i bydelen. Siden 2008 har lokalerne dog ligget tomme hen.

Udfordring

GivRum er engageret til at udvikle, etablere og drive et arbejdsfællesskab i en nyopført bygning i Gellerup, der åbner i slutningen af 2018. Bygningen skal huse små 1000 kommunale arbejdspladser og målet med GivRums indsats er at skabe et levende og udadvendt miljø, der er aktivt fra første dag, når den nye bygning åbner. Udfordringen er således at:

  • Skabe levende og udadvendte funktioner i den nye bygning.
  • Etablere en brugergruppe, der er selvorganiseret efter 2 år.
  • Skabe aktiviteter, der sikrer lokalt ejerskab og nye forretningsmodeller.

Løsning

For at løse disse udfordringer samarbejder GivRum med Aarhus Kommune og A. Enggaard om en midlertidig strategi under overskriften Kickstart Made In Gellerup. Strategien omfatter opførelse af et iværksættermiljø i midlertidige rammer nær byggepladsen i samarbejde med Brabrand Boligforening. Byggeriet vil stå færdigt i slutningen af 2016.

Derudover har GivRum taget initiativ til at etablere et arbejdsfællesskab i de tomme lokaler i Opgangen. Det skaber den længst mulige midlertidige proces og sikrer dermed det størst mulige lokale engagement igennem den midlertidige periode.

Processen omfatter samtlige brugere, der sammen indgår i udviklingen af et brugerdrevet arbejdsfællesskab på den 1.500m2 etage. Formålet er dermed at:

  • Skabe forankring via midlertidige initiativer.
  • Etablere et kreativt netværk blandt brugere og lokale interessenter, der er med til at drive midlertidige proces.
  • Den midlertidige strategi er med til skabe solide samarbejder med eksisterende aktiviteter, der skaber en kontinuitet der binder projektet sammen med den nye fortælling i bydelen.

Sideløbende med processen udvikles forskellige initiativer til Made In Gellerup sammen med brugerne. Dermed skaber GivRum de bedste rammer for en åben proces, der skal resultere i et levende og udadvendte miljø, når kommunens bygning åbnes i slutningen af 2018.

 

Vores ambition er at gøre Opgangen til et synligt eksempel på den nye identitet, der er ved at opstå i Gellerup, og som bl.a. omhandler kreative initiativer og iværksætteri i den nye helhedsplan for området. Med midlertidig anvende af en tom bygning skaber vi et bæredygtigt fællesskab, der fører ind i nybyggeriet.

Åben proces som værktøj
Ved at involvere tidligt og samskabe løsninger med brugerne, skabes der en konstruktiv proces, hvor brugerne får mulighed for at påvirke projektet i nye retninger. Det betyder, at alle involverede føler sig hørt, og selv begynder at udvikle nye mål.

Ja-kultur

I Opgangen har GivRum fået tilladelse fra ejeren Aarhus Kommune til at lave fysiske forandringer såvel i og uden på bygningen. Dermed etablerer vi en ’ja-kultur’ med højt til loftet og med albuerum til at gøre næsten alt, hvad man vil. Dette mind-set i kombination med vores den åbne proces muliggør en spændende udvikling og motiverer stadigt flere til at tage del og realisere projekter i Opgangen.

Tidlig netværksdannelse
Ved at være tilstede tidligt i den midlertidige periode og opsøge og tilbyde plads til samarbejdspartnere skabes der en netværksbasseret proces, der tiltrækker andre aktører, der ønsker at eksperimentere med de inspirerende frie rammer.

Fakta

Efter det første opstartsmøde var der 17 brugere, der indledte samarbejde omkring udviklingen og indretningen af arbejdsfællesskabet.

De 17 brugere har indledt forberedelserne på et åbningsarrangement, der afvikles 1. september 2016.

Brugerne har allerede efter en måned påbegyndt de fysiske omdannelser.

Koncept

Vores ambition er at gøre Opgangen til et synligt eksempel på den nye identitet, der er ved at opstå i Gellerup, og som bl.a. omhandler kreative initiativer og iværksætteri i den nye helhedsplan for området. Med midlertidig anvende af en tom bygning skaber vi et bæredygtigt fællesskab, der fører ind i nybyggeriet.

Åben proces som værktøj
Ved at involvere tidligt og samskabe løsninger med brugerne, skabes der en konstruktiv proces, hvor brugerne får mulighed for at påvirke projektet i nye retninger. Det betyder, at alle involverede føler sig hørt, og selv begynder at udvikle nye mål.

Ja-kultur

I Opgangen har GivRum fået tilladelse fra ejeren Aarhus Kommune til at lave fysiske forandringer såvel i og uden på bygningen. Dermed etablerer vi en ’ja-kultur’ med højt til loftet og med albuerum til at gøre næsten alt, hvad man vil. Dette mind-set i kombination med vores den åbne proces muliggør en spændende udvikling og motiverer stadigt flere til at tage del og realisere projekter i Opgangen.

Tidlig netværksdannelse
Ved at være tilstede tidligt i den midlertidige periode og opsøge og tilbyde plads til samarbejdspartnere skabes der en netværksbasseret proces, der tiltrækker andre aktører, der ønsker at eksperimentere med de inspirerende frie rammer.

Fakta

Efter det første opstartsmøde var der 17 brugere, der indledte samarbejde omkring udviklingen og indretningen af arbejdsfællesskabet.

De 17 brugere har indledt forberedelserne på et åbningsarrangement, der afvikles 1. september 2016.

Brugerne har allerede efter en måned påbegyndt de fysiske omdannelser.

Relaterede cases
Tilbage til toppen
Søger..