Tilbage til toppen
Kunde: Faaborg-Midtfyn Kommune
Kategori: Byrum & bygninger
År: 2015-2016

Polymeren

- fundament for fællesskab

Polymeren er en nedlagt fabrik beliggende i hjertet af de nu sammenvoksede byer Årslev og Sdr. Nærå. Fabrikken lukkede i 2010, men fik nyt liv da Faaborg-Midtfyn Kommune overtog bygningerne i 2015 og engagerede GivRum i udviklingen af en strategi for en brugerdreven aktivering af de 10.000 m2. Sigtet med aktiveringen var at skabe et solidt fundament for en kommende udvikling af en ny og samlende bymidte for de to byer.

Vi skabte en dynamisk procesplan for projektet, der strækker sig over et forløb på 1½ år. Gennem processen udvikler vi en organisering af den brugerdrevne udvikling af Polymeren.

Udfordring
For at understøtte en borgerdrevet aktivering blev den gamle fabrik frigivet til byens borgere i 1 ½ år. Hensigten var at udvikle midlertidige aktiviteter, skabe et levende miljø samt at afsøge, hvad den nye bymidte kan og skal rumme. Men hvordan skaber man på 1 ½ år et selvstyrende, livligt og spirende miljø der samtidig omfavner byens mangfoldige interesser og fællesskaber?

GivRum blev engageret til at udvikle en strategi til at iværksætte en borgerdrevet aktivering af den gamle fabrik og benytte midlertidigheden til at gøre de mange kvadratmeter til et nyt samlingssted for byen såvel som for hele kommunen med oplevelser, aktivitet og kreative erhverv. Udfordringen var således, at:

  • Puste liv i de gamle fabrikshaller og igen gøre stedet til et af byens centrale livsnerver.
  • Skabe bred interesse og engagere lokalmiljøet.
  • Undersøge, hvilke aktiviteter, der kan overgå til den permanente løsning med planlægningen af den nye bymidte.

Målet var at undersøge, hvad den nye bymidte i Årslev-Sdr. Nærå skal rumme, hvilke aktiviteter der er behov for, og hvordan området kan modnes; socialt såvel som fysisk.

Løsning
I slutningen af oktober 2015 åbnede Polymeren for første gang dørene siden fabrikken lukkede i 2010. Til en ambitiøs åbningsevent, hvor mere end 100 lokale var engageret, blev Polymerens potentialer og lokalmiljøets engagement cementeret. Flere end 1.000 deltog i åbningsfesten i en by, der huser godt 3.000 indbyggere. Det kickstartede et stort lokalt ejerskab og brolagde vejen mod en aktivering af Polymerens samtlige 10.000 m2.

Med fokus på en brugerdrevet aktivering af den gamle fabrik udviklede vi:

  • en dynamisk procesplan for forløbet, som er blevet et afgørende styringsværktøj for alle involverede i projektet.
  • fire funktionsområder, der nu varetages af forskellige selvkørende arbejdsgrupper.
  • en organisering af Polymerens ildsjæle, lejere og brugere med en brugerdrevet styregruppe i centrum.

Polymeren er nu godt på vej til at blive den selvstyrende og selvbærende kulturelle smeltedigel, som er projektets vision. Med den store vifte af engagerede ildsjæle og kreative aktører kan byens borgere glæde sig over et stadigt voksende udbud af kultur- og fritidstilbud på den gamle fabrik, som igen er blevet et af byens helt store samlingssteder.

Vi vil gøre Polymeren til et livsgivende samlingssted for Årslev-Sdr. Nærå. Før fabrikken lukkede, var den i mere end 130 år den pulserende nerve i byen, og det er vores vision, at Polymeren på ny skal emme af liv, aktiviteter og virkelyst og udgøre en brugerdreven kulturel smeltedigel for byen.

Procesgennemsigtighed som værktøj
Ved at arbejde konkret med procesplaner som et tydeligt styringsværktøj, samles folk og bevæger sig i samme retning. Det betyder, at alle involverede arbejder mod samme mål, og det med til at skabe konsensus og en fælles målrettet indsats.

Ja-kultur
Sammen med Faaborg-Midtfyn Kommune har vi arbejdet ud fra en ’ja-kultur’ med højt til loftet og med albuerum til at gøre næsten alt, hvad man vil. Dette nye, ændrede kommunale mind-set har i kombination med vores samskabende muliggjort Polymerens udvikling og pirret og motiveret stadigt flere til at tage del og realisere projekter i den gamle fabrik.

Brugerdrevet organisering
GivRum udviklede en organisering for Polymerens ildsjæle, brugere og lejere med en brugerdrevet styregruppe i centrum. Alle involverede på Polymeren har igennem deres projekter direkte kontakt til styregruppen, der varetager fabrikkens overordnede udvikling.

Fakta

1000+ deltog i Polymerens åbningsevent – knap 1/3 af byens indbyggere.

Efter en måned blev udviklingen af Polymeren centreret omkring en brugerdrevet styregruppe bestående af 12 engagerede ildsjæle.

10+ faste aktiviteter var etableret fire måneder efter Polymerens åbning.

Efter fire måneder var mere end ¾ af Polymerens 10.000 m2 fyldt ud med aktiviteter og projekter.

GivRum er fortsat engageret i aktiveringen og udviklingen af Polymeren. Det fortsatte arbejde og de mange brugerdrevne initiativer kan følges på Polymerens Facebook.

Koncept

Vi vil gøre Polymeren til et livsgivende samlingssted for Årslev-Sdr. Nærå. Før fabrikken lukkede, var den i mere end 130 år den pulserende nerve i byen, og det er vores vision, at Polymeren på ny skal emme af liv, aktiviteter og virkelyst og udgøre en brugerdreven kulturel smeltedigel for byen.

Procesgennemsigtighed som værktøj
Ved at arbejde konkret med procesplaner som et tydeligt styringsværktøj, samles folk og bevæger sig i samme retning. Det betyder, at alle involverede arbejder mod samme mål, og det med til at skabe konsensus og en fælles målrettet indsats.

Ja-kultur
Sammen med Faaborg-Midtfyn Kommune har vi arbejdet ud fra en ’ja-kultur’ med højt til loftet og med albuerum til at gøre næsten alt, hvad man vil. Dette nye, ændrede kommunale mind-set har i kombination med vores samskabende muliggjort Polymerens udvikling og pirret og motiveret stadigt flere til at tage del og realisere projekter i den gamle fabrik.

Brugerdrevet organisering
GivRum udviklede en organisering for Polymerens ildsjæle, brugere og lejere med en brugerdrevet styregruppe i centrum. Alle involverede på Polymeren har igennem deres projekter direkte kontakt til styregruppen, der varetager fabrikkens overordnede udvikling.

Fakta

1000+ deltog i Polymerens åbningsevent – knap 1/3 af byens indbyggere.

Efter en måned blev udviklingen af Polymeren centreret omkring en brugerdrevet styregruppe bestående af 12 engagerede ildsjæle.

10+ faste aktiviteter var etableret fire måneder efter Polymerens åbning.

Efter fire måneder var mere end ¾ af Polymerens 10.000 m2 fyldt ud med aktiviteter og projekter.

GivRum er fortsat engageret i aktiveringen og udviklingen af Polymeren. Det fortsatte arbejde og de mange brugerdrevne initiativer kan følges på Polymerens Facebook.

Relaterede cases
Tilbage til toppen
Søger..