Tilbage til toppen
Kunde: Områdefornyelsen Sydhavnen
Kategori: Byrum & bygninger
År: 2016-2017

Industritrekanten

Brobygning i Sydhavnen

I den sidste tomme industribygning i Sydhavnen har GivRum, i samarbejde med et netværk af lokale aktører og interessenter, været drivkraft i at iværksætte en kulturel udvikling af erhvervsområdet Industritrekanten. Dette har vi gjort ved at skabe midlertidige aktiviteter, udvikle fællesskaber og bygge bro på tværs af bydelen.

Udfordring
Sydhavnen har de seneste år gennemgået en enorm udvikling, hvor den tidligere industrihavn nu er præget af kontor- og lejlighedsbyggeri.Det “nye” og det “gamle” Sydhavnen er skilt af Sydhavnsgade, der også er en af de største trafikårer ind til København.

Industritrekanten er et erhvervsområde midt mellem det “nye” og det “gamle” Sydhavnen, beliggende på Sydhavnsgade. Området har aktive erhverv, men der er bygninger, som i en årrække har stået tomme, og byrummet fremstår lukket og uindbydende.

Sydhavnen er rig på kultur, men oftest er disse tiltænkt børn og ældre. Der er ikke et mødested eller kulturelt fællesskab af og for unge, og der er mangel på steder, hvor resten af København tager til Sydhavnen for opleve den aktive og skabende kultur.

GivRum forhandlede i sommeren 2016 en midlertidig lejeaftale for bygningerne gældende indtil udgangen af 2017. Foreningen SydhavnsGade har fået brugsret over lokalerne med formålet om at skabe kulturelle tilbud til unge i Sydhavnen.

I tæt samarbejde med Områdefornyelsen Sydhavnen, NPV A/S og Foreningen SydhavnsGade har GivRum afdækket og konkretiseret følgende fokus og udfordringer for udviklingen:

 • At skabe grundlag for nye fællesskaber og ungekultur i Sydhavnen
 • At arbejde for brobygning – socialt og fysisk – mellem det “nye” og “gamle” Sydhavnen
 • At aktivere og skabe liv i affældige og henstående bygninger og byrum

Løsning
GivRum har udformet en løsning i to niveauer, der supplerer hinanden i et sideløbende forløb:

 1. Brobygning mellem Industritrekanten og lokalområdet, mellem det “nye” og “gamle” Sydhavnen og mellem Sydhavnen og resten af København.
 2. Midlertidige aktiviteter i Industritrekanten bidrager til byliv, aktivitet og sammenhængskraft i Sydhavnen, alt imens grundstenene for et bæredygtigt og kulturelt ungdomsmiljø i Sydhavnen lægges.

Centralt i processen er et tæt samarbejde med Foreningen SydhavnsGade, der er blevet etableret med henblik på at skabe kulturelle aktiviteter for unge i tomme bygninger i Industritrekanten. Samtidigt har Områdefornyelse Sydhavnen været en vigtig medspiller. De har ligeledes visioner om midlertidig udnyttelse og kortlægning af områdets potentialer. GivRum faciliterer en relationel og kreativ proces, hvor potentialet for kulturelle aktiviteter i Industritrekanten afprøves og undersøges, analyseres og behandles strategisk.

Med fokus på social bæredygtighed vil vi:

 • Skabe midlertidig aktivering af en tom bygning til skabelse af kulturelle tilbud til unge i Sydhavnen
 • Afholde en international byudviklings- og kulturfestival i september 2017 for at bygge bro i Sydhavnen samt vise bydelens store potentialer for omverden
 • Udvikle en strategi for skabelsen af bæredygtige kulturelle tilbud til unge i Sydhavnen

Industritrekantens geografiske placering giver en oplagt mulighed for at etablere et bindeled på tværs i bydelen og skabe et nyt mødested og samlingspunkt for Sydhavnens borgere og brugere. Industritrekantens rå og tomme lokaler kan rumme mange forskellige ønsker og behov på tværs af interesser, og for en periode danne rammerne for et nyt, bæredygtigt fællesskab.

Kultur som driver

Industritrekantens aktiviteter er alt fra musik, kunst og scene til gastronomi, værksteder og fysisk aktivitet. Aktiviteterne vil skabe liv på alle tidspunkter af ugen og døgnet og være med til at udvikle et alternativt kulturhus. Endvidere vil der blive arbejdet imod en festival i september 2017, hvor vidensdeling, internationale netværk, kultur og byudvikling vil være i fokus.

Midlertidige aktiviteter

Industritrekanten fungerer som et bydelslaboratorium, hvor potentialerne for ungdomskultur i Sydhavnen kan udfoldes og fremtidige scenarier for Industritrekanten kan afprøves. Området åbnes op og bliver til et aktiv for de lokale borgere og skaber øget byliv. Dette bidrager til en modningsproces af området, hvor der skabes nye relationer og netværk, og dermed sikrer en demokratisk, lokalt forankret udvikling.

Brobygning

Et stærkt netværk af lokale aktører og interessenter er både nødvendigt for at sikre, at visionen for Industritrekanten bliver lokalt forankret, men vigtigere endnu for at skabe en bæredygtig udvikling af området. Det er vores forhåbning, at de sociale netværk og mentale broer kan være med til at der også bygges en fysisk bro over den stærkt trafikerede Sydhavnsgade, der skiller bydelen i to.

Fakta

Lejekontrakten for bygningerne i Industritrekanten er mellem NPV A/S og GivRum og løber fra d.1. august 2016 til d.31. december 2017.

GivRum fremlejer bygninger til SydhavnsGade i samme tidsperiode. SydhavnsGade varetager dermed den daglige drift af bygningerne.

Der er en månedlig husleje på 1 kr. samt et månedligt depositum på 5000 kr. Depositummet stiller en sikkerhed for alle kontraktens parter for anvendelsen.

SydhavnsGade holdt et åbningsevent for bygningerne d. 17.september 2016 med ca. 500 deltagere, tale af Rikke Lauritzen fra Københavns Kommunes Borgerrepræsentation, 4 workshops og 6 bands.

Koncept

Industritrekantens geografiske placering giver en oplagt mulighed for at etablere et bindeled på tværs i bydelen og skabe et nyt mødested og samlingspunkt for Sydhavnens borgere og brugere. Industritrekantens rå og tomme lokaler kan rumme mange forskellige ønsker og behov på tværs af interesser, og for en periode danne rammerne for et nyt, bæredygtigt fællesskab.

Kultur som driver

Industritrekantens aktiviteter er alt fra musik, kunst og scene til gastronomi, værksteder og fysisk aktivitet. Aktiviteterne vil skabe liv på alle tidspunkter af ugen og døgnet og være med til at udvikle et alternativt kulturhus. Endvidere vil der blive arbejdet imod en festival i september 2017, hvor vidensdeling, internationale netværk, kultur og byudvikling vil være i fokus.

Midlertidige aktiviteter

Industritrekanten fungerer som et bydelslaboratorium, hvor potentialerne for ungdomskultur i Sydhavnen kan udfoldes og fremtidige scenarier for Industritrekanten kan afprøves. Området åbnes op og bliver til et aktiv for de lokale borgere og skaber øget byliv. Dette bidrager til en modningsproces af området, hvor der skabes nye relationer og netværk, og dermed sikrer en demokratisk, lokalt forankret udvikling.

Brobygning

Et stærkt netværk af lokale aktører og interessenter er både nødvendigt for at sikre, at visionen for Industritrekanten bliver lokalt forankret, men vigtigere endnu for at skabe en bæredygtig udvikling af området. Det er vores forhåbning, at de sociale netværk og mentale broer kan være med til at der også bygges en fysisk bro over den stærkt trafikerede Sydhavnsgade, der skiller bydelen i to.

Fakta

Lejekontrakten for bygningerne i Industritrekanten er mellem NPV A/S og GivRum og løber fra d.1. august 2016 til d.31. december 2017.

GivRum fremlejer bygninger til SydhavnsGade i samme tidsperiode. SydhavnsGade varetager dermed den daglige drift af bygningerne.

Der er en månedlig husleje på 1 kr. samt et månedligt depositum på 5000 kr. Depositummet stiller en sikkerhed for alle kontraktens parter for anvendelsen.

SydhavnsGade holdt et åbningsevent for bygningerne d. 17.september 2016 med ca. 500 deltagere, tale af Rikke Lauritzen fra Københavns Kommunes Borgerrepræsentation, 4 workshops og 6 bands.

Relaterede cases
Kunde:
Kategori: Byrum & bygninger
År:

Industritrekanten

I den sidste tomme industribygning i Sydhavnen har GivRum, i samarbejde med et netværk af lokale aktører og interessenter, været drivkraft i at iværksætte en kulturel udvikling af erhvervsområdet Industritrekanten. Dette gøres ved at skabe midlertidige aktiviteter, udvikle fællesskaber og bygge bro på tværs af bydelen.

UDFORDRING

Sydhavnen de seneste år gennemgået en enorm udvikling, hvor den tidligere industrihavn nu er præget af kontor- og lejlighedsbyggeri. En ny type bydel er vokset frem i bydelen. Det “nye” og det “gamle” Sydhavnen er skilt af Sydhavnsgade, der også er en af de største trafikårer ind til København.

Industritrekanten er et erhvervsområde, på grænsen af det “nye” og det “gamle” Sydhavnen, beliggende på Sydhavnsgade. Området har aktive erhverv, men der er bygninger som i en årrække har stået tomme og byrummet fremstår privat og ikke-inviterende.  

Sydhavnen er rig på kultur, men oftest er disse tiltænkt børn og ældre. Der er ikke et mødested eller kulturelt fællesskab af og for unge, og der er mangel på steder hvor resten af København tager til Sydhavnen for opleve alternative og skabende kultur.

GivRum forhandlede i sommeren 2016 en midlertidig lejeaftale for bygningerne i stand gældende indtil udgangen af 2017 og Foreningen SydhavnsGade har fået brugsret over lokalerne med formålet om at skabe kulturelle tilbud til unge i Sydhavnen.

I tæt samarbejde med Områdefornyelsen Sydhavnen, NPV A/S og Foreningen SydhavnsGade har GivRum afdækket og konkretiseret følgende fokus og udfordringer for udviklingen:

 • At skabe grundlag for nye fællesskaber og ungekultur i Sydhavnen
 • At arbejde for brobygning – socialt og fysisk – mellem det “ny og gamle” Sydhavnen
 • At aktivere og skabe liv i affældige og henstående bygninger og byrum

LØSNING

GivRum har udformet en løsning i to niveauer, der supplerer hinanden i et sideløbende forløb: Brobygning og Midlertidige Aktiviteter. De to niveauer vil virke henholdsvis strategisk og praktisk. Brobygningen skal ske mellem Industritrekanten og lokalområdet, mellem det “nye og gamle” Sydhavnen og mellem Sydhavnen og resten af København. Midlertidige aktiviteter i Industritrekanten bidrager til byliv, sammenhængskraft og brobygning i Sydhavnen, alt imens grundstenene for et bæredygtigt og kulturelt ungdomsmiljø i Sydhavnen lægges.

Centralt i processen er et tæt samarbejde med Foreningen SydhavnsGade, der er blevet etableret med henblik på at skabe kulturelle aktiviteter for unge i tomme bygninger i Industritrekanten ejet af NPV. Samtidigt har Områdefornyelse Sydhavnen været en vigtig medspiller, da de ligeledes har visioner om midlertidig udnyttelse og kortlægning af områdets potentialer. GivRum faciliterer en relationel og kreativ proces, hvor potentialet for kulturelle aktiviteter i Industritrekanten afprøves og undersøges, analyseres og behandles strategisk.

Med fokus på social bæredygtighed vil vi:

 • Skabe midlertidig aktivering af en tom bygning til skabelse af kulturelle tilbud til unge i Sydhavnen
 • Afholde en international byudviklings- og kulturfestival i september 2017 for at bygge bro i Sydhavnen samt vise bydelens store potentialer for omverden
 • Udvikle en strategi for skabelsen af bæredygtige kulturelle tilbud til unge i Sydhavnen

Fakta

Koncept

Fakta

Relaterede cases
Tilbage til toppen
Søger..