Tilbage til toppen
Kunde: Aalborg Kommune
Kategori: Byrum & bygninger
År: 2012-2015

Karolinelund

- en brugerdrevet bypark i hjertet af Aalborg

Karolinelund i Aalborg er en tidligere forlystelsespark, der lukkede i 2010. I 2012 blev GivRum engageret i en omdannelse, der skulle være med til at udvikle Karolinelund til en levende og kulturel bypark. Brugerforeningen Karolines Venner blev i den proces etableret, og foreningen blev hurtigt en aktiv del af beslutningsprocessen og udviklingen af løsninger på fremtidens kulturpark.

Udfordring
Karolinelund har fra 1947-2010 været forlystelsespark og står derfor som et levende sted forbundet med gode minder og sjove oplevelser for mange af byens borgere. Da Aalborg Kommune købte grunden i 2007 og sidenhen i 2010 valgte at lukke forlystelsesparken, stod kommunen med en politisk varm kartoffel; hvad skulle de stille op med Karolinelund?

For at finde frem til et formål med parken blev det vedtaget, at der skulle laves en midlertidig forsøgsordning, hvor byens borgere kunne få mulighed for at påvirke aktiviteterne i parken. GivRum blev inddraget i dette arbejde, der primært kredsede om følgende udfordringer:

  • Hvordan kan parken danne ramme for brugerdrevne aktiviteter?
  • Hvilke aktiviteter skal der skabes plads til i parken?
  • Hvordan kan parkens forskellige aktiviteter og skiftende brugere organiseres?

Der foregik allerede en række forskellige aktiviteter i parken, og det naturlige ville være, at en organisering skulle tage afsæt i disse.

Løsning
Med flere aktører og mange skiftende arrangører i parken var det vores vurdering, at der med fordel kunne etableres en kontinuerlig og brugerdrevet ramme omkring aktiviteterne i parken. Vi påbegyndte derfor at facilitere en organisering af aktiviteterne i Karolinelund. En proces, der resulterede i stiftelsen af foreningen Karolines Venner, som:

  • Består af repræsentanter fra samtlige af parkens brugergrupper.
  • Varetager brugsaftalen med Aalborg Kommune.
  • Står for den daglige administration og udvikling af parken, herunder aktiv deltagelse i debatten om den helhedsplan, der blev vedtaget i 2015.

Karolines Venner fik i første omgang den midlertidige brugsret til parken over en 3 årig periode fra 2012 til 2015. I efteråret 2015 blev det besluttet, at foreningen fortsat skal fungere som tovholder for udvikling af aktiviteter til parken og fortsætte arbejdet med at skabe en levende park, hvor brugerne tages med på råd, når parken skal udvikles.

Borgerne er den største ressource i udviklingen af vores byer, og brugerdrevne omdannelses- processer skaber både aktive og åbne byrum. I Karolinelund inddrog vi borgerne i omdannelsen af en forladt forlystelsespark til en livlig bypark.

Bæredygtig organisering
Organisering af selvkørende fællesskaber er altid målet for GivRums arbejde. Vores fokus er derfor altid en social, kulturel og økonomisk bæredygtighed. I Karolinelund samlede vi en gruppe af lokale ildsjæle, der i form af foreningen Karolines Venner udvikler og planlægger aktiviteter i parken. Det er med til at sikre ejerskab blandt brugerne og forankring i lokalmiljøet.

Kulturel infrastruktur
Bæredygtige fællesskaber som Karolines Venner er en døråbner til borgere og fungerer som bindeled til kommunen eller bygningsejeren. Fællesskabet kan således bane vejen for mere liv og aktivitet.

Identitetsdannelse
Ved at inddrage borgerne i omdannelsen skabes der et stærkt lokalt tilhørsforhold og ejerskab, som er med til at forme stedets nye identitet. I Karolinelund har borgerne med foreningen skabt et væld af aktiviteter og nye visuelle elementer. Karolinelund har dermed fået ny identitet, der styrker fællesskabet i parken og byen som helhed.

Fakta

Foreningen Karolines Venner har været involveret i samtlige aktiviteter i Karolinelund siden 2013.

Fra 2013-2015 fungerede Karolines Venner under en midlertidig aftale, men fra 2016 er denne overgået til en permanent aftale, der bl.a. omfatter indflydelse på fysisk planlægning samt skabelsen af en levende park.

Aktiviteterne i Karolinelund har bl.a. talt:

Koncept

Borgerne er den største ressource i udviklingen af vores byer, og brugerdrevne omdannelses- processer skaber både aktive og åbne byrum. I Karolinelund inddrog vi borgerne i omdannelsen af en forladt forlystelsespark til en livlig bypark.

Bæredygtig organisering
Organisering af selvkørende fællesskaber er altid målet for GivRums arbejde. Vores fokus er derfor altid en social, kulturel og økonomisk bæredygtighed. I Karolinelund samlede vi en gruppe af lokale ildsjæle, der i form af foreningen Karolines Venner udvikler og planlægger aktiviteter i parken. Det er med til at sikre ejerskab blandt brugerne og forankring i lokalmiljøet.

Kulturel infrastruktur
Bæredygtige fællesskaber som Karolines Venner er en døråbner til borgere og fungerer som bindeled til kommunen eller bygningsejeren. Fællesskabet kan således bane vejen for mere liv og aktivitet.

Identitetsdannelse
Ved at inddrage borgerne i omdannelsen skabes der et stærkt lokalt tilhørsforhold og ejerskab, som er med til at forme stedets nye identitet. I Karolinelund har borgerne med foreningen skabt et væld af aktiviteter og nye visuelle elementer. Karolinelund har dermed fået ny identitet, der styrker fællesskabet i parken og byen som helhed.

Fakta

Foreningen Karolines Venner har været involveret i samtlige aktiviteter i Karolinelund siden 2013.

Fra 2013-2015 fungerede Karolines Venner under en midlertidig aftale, men fra 2016 er denne overgået til en permanent aftale, der bl.a. omfatter indflydelse på fysisk planlægning samt skabelsen af en levende park.

Aktiviteterne i Karolinelund har bl.a. talt:

Relaterede cases
Tilbage til toppen
Søger..