Tilbage til toppen
Kunde: Områdefornyelsen Østerbro
Kategori: Byrum & bygninger
År: 2014-2015

Drivhuset

- styrkelse af lokalsamfund med midlertidigt kulturhus

I forbindelse med en inddragende områdeudvikling på Østerbro Odense engagerede GivRum lokale kræfter i etableringen af et midlertidigt kulturhus. Selvom de midlertidige rammer, der var til rådighed ved projektets opstart, er væk, fortsætter den lokale gruppe i nye lokaler. En midlertidig indsats sætter varige spor, når det gøres rigtigt!

Udfordring
I samarbejde med Områdefornyelsen Østerbro under Odense Kommune igangsatte GivRum i 2013 en proces, der skulle aktivere lokalsamfundet i kulturelle og sociale aktiviteter i og omkring COOP’s gamle lagerhaller, som havde stået tomme gennem en årrække. Bygningerne er beliggende på Østerbro Odense – et kvarter præget af sociale udfordringer og en generel mangel på velfungerende opholdsarealer og attraktive byrum. Sigtet med GivRums indsats var at:

  • Afvikle midlertidige aktiviteter og kulturelle events i COOP-bygningerne.
  • Etablere et attraktivt lokalt samlingspunkt.
  • Skabe en ny kulturel kvarteridentitet, der skulle basere sig på inklusion af borgere, foreninger, institutioner og det lokale erhvervsliv.

Da GivRum indledte samarbejdet med områdefornyelsen, var der langt i mellem de attraktive offentlige mødepladser og kulturelle tilbud på Østerbro. Med en etårig aftale med COOP om brug af bygningerne og et udpræget fokus på midlertidige kulturelle aktiviteter var målet at få lokalmiljøet til at spire gennem fælles engagement.

Løsning
Den stærkeste kvarteridentitet skabes i fællesskab. GivRum igangsatte derfor en indledende proces til at kortlægge og opsøge lokalområdets aktører, som kunne have interesse i at skabe aktivitet i bygningerne. Denne proces omfattede blandt andet:

  • Afvikling af en Think Space-konference som kickstart af udviklingsprocessen.
  • Nedsættelse af en lokal borgergruppe til varetagelse af fremtidige aktiviteter.
  • Omdannelse af de tomme bygninger til et midlertidigt kulturhus, som skulle være med til at afsøge borgernes ønsker og behov.

Efterfølgende har brugergruppen organiseret sig i en forening, der gradvist har overtaget store dele af organiseringen af aktiviteter. Selvom aftalen med COOP er udløbet, fortsætter foreningen med at lave aktiviteter i en lukket daginstitution i nærheden.

Effekten af de brugerinddragende greb, som GivRum benyttede, er mere interessante at se nærmere på end de reelle løsninger, der udsprang af processen. Samskabelse af løsninger med borgerne har været medvirkende til opblomstringen af et bæredygtigt og brugerdrevet fællesskab omkring udviklingen af Østerbro-kvarteret. Den midlertidighed, som GivRum eksperimenterede med i COOP-bygningerne, har lagt kimen til et opblomstrende aktivt beboerfællesskab.

Vores ambition er at gøre tomme bygninger og byrum bredt tilgængelige. Det kan være med til at skabe åbne og inspirerende miljøer for en bred vifte af forskellige mennesker og projekter.

Midlertidig aktivering
Midlertidige aktiviteter giver rum til at udforske og eksperimentere. Det er derfor et effektivt redskab til at kvalificere permanente løsninger på forskellige typer af udviklingsproblematikker. Kulturhuset Drivhuset blev muliggjort gennem en midlertidig kontrakt, som dannede basis for den kreative aktivering og udvikling af COOP’s lagerhaller.

Kulturel infrastruktur
Visionen med aktivering af de gamle COOP-haller var at styrke den lokale sammenhængskraft og bane vejen for liv og aktivitet. Med Drivhuset skabte vi en ny kultur, som blev startskuddet for de lokale ildsjæle til at etablere sig som forening, Østerbro Borgerforening. Foreningen varetager nu organiseringen af aktiviteter i og omkring Østerbro.

Identitetsdannelse
Østerbro-kvarteret er præget af sociale udfordringer og har en generel mangel på gode opholdsarealer og attraktive byrum. Derfor arbejdede vi med at skabe nye fortællinger og forståelser af kvarteret, hvilket har styrket følelsen af at være borger i et stærkt lokalsamfund.

Fakta

COOP overlod bygningerne til midlertidige kulturelle aktiviteter.

GivRum drev Drivhuset fra 2014-2015.

Over 30 offentlige arrangementer blev afholdt, heriblandt:
– Udstillinger
– Filmaftener
– Koncerter
– Teater
– Julespil
– Bamsefødselsdage
– Workshops
– Foredrag

Sammen med GivRum leder foreningen efter et nyt kulturhus på Østerbro i Odense.

Koncept

Vores ambition er at gøre tomme bygninger og byrum bredt tilgængelige. Det kan være med til at skabe åbne og inspirerende miljøer for en bred vifte af forskellige mennesker og projekter.

Midlertidig aktivering
Midlertidige aktiviteter giver rum til at udforske og eksperimentere. Det er derfor et effektivt redskab til at kvalificere permanente løsninger på forskellige typer af udviklingsproblematikker. Kulturhuset Drivhuset blev muliggjort gennem en midlertidig kontrakt, som dannede basis for den kreative aktivering og udvikling af COOP’s lagerhaller.

Kulturel infrastruktur
Visionen med aktivering af de gamle COOP-haller var at styrke den lokale sammenhængskraft og bane vejen for liv og aktivitet. Med Drivhuset skabte vi en ny kultur, som blev startskuddet for de lokale ildsjæle til at etablere sig som forening, Østerbro Borgerforening. Foreningen varetager nu organiseringen af aktiviteter i og omkring Østerbro.

Identitetsdannelse
Østerbro-kvarteret er præget af sociale udfordringer og har en generel mangel på gode opholdsarealer og attraktive byrum. Derfor arbejdede vi med at skabe nye fortællinger og forståelser af kvarteret, hvilket har styrket følelsen af at være borger i et stærkt lokalsamfund.

Fakta

COOP overlod bygningerne til midlertidige kulturelle aktiviteter.

GivRum drev Drivhuset fra 2014-2015.

Over 30 offentlige arrangementer blev afholdt, heriblandt:
– Udstillinger
– Filmaftener
– Koncerter
– Teater
– Julespil
– Bamsefødselsdage
– Workshops
– Foredrag

Sammen med GivRum leder foreningen efter et nyt kulturhus på Østerbro i Odense.

Relaterede cases
Tilbage til toppen
Søger..