Tilbage til toppen
Kunde: Odense Kommune & Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Kategori: Festivaler & konferencer
År: 2013

Think Space i Odense

Tre dage. To lande. Tre Byer. Det var temaet for Think Space 2013, der tog på tour fra Malmö over Odense til Aalborg.

Udfordring
I 2013 var tiden moden til at prøve nye udfordringer med det etablerede Think Space-koncept. Konferencen skulle opkvalificeres, så den blev endnu bedre til at udbrede kendskabet til brugerdreven byudvikling til hele Danmark og over sundet til Sverige. Opgaven bestod således i at:

  • Udvikle et konferencekoncept, der skulle udbrede kendskabet til brugerdreven og midlertidig byudvikling til hele Danmark og til Sverige.
  • Sætte flere temaer i fokus i konferenceformatet for at få flere perspektiver på den brugerdrevne udviklings potentialer.
  • Skabe en ramme, der kunne øge netværksdannelse og konkrete samarbejder efter konferenceafviklingen.

En COOP-hal på ca. 20.000 m2 beliggende på Østerbro i Odense udgjorde rammen for et indsatsområde for Områdefornyelsen på Østerbro, der ville skabe midlertidige aktiviteter i bygningen, der blev til det midlertidige kulturhus Drivhuset, og arealerne omkring. Udfordringer med misbrugere og prostitution samt mere generelle sociale og økonomiske udfordringer i kølvandet på finanskrisen havde medført, at bygningen henstod uattraktiv og forfaldet, hvilket gjorde den svær at sælge.

Den lokale udfordring lå derfor i at sætte gang i en proces, som kunne få den tomme hal og området til at fremstå attraktivt for midlertidige aktiviteter, og som kunne være katalysator for Områdefornyelsens indsatsområde.

Løsning
I 2013 blev Think Space mobil. Tre dage. To lande. Tre byer. Think Space tog på tour de force gennem Malmö, Odense og Aalborg og satte med konferencerne fokus på tre områder med tre unikke udviklingspotentialer.

Med Think Space i Odense iværksatte vi i samarbejde med Områdefornyelsen Østerbro og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter en spirende udvikling i og omkring COOP-hallen. Udgangspunktet for dagen var den tomme bygning, hvis potentiale vi i fællesskab med deltagere, oplægsholdere og beslutningstagere udforskede. Resultatet var en summen af tanker omkring det midlertidige byudviklingsfelt og fremtidens byer, som Tænketanken BYEN 2025 skulle udfolde året efter i 2014, og som vi i GivRum sad med i.

Med Think Space i Odense:

  • Udbredte vi kendskabet til og viden om brugerdreven og midlertidig byudvikling til nye udviklingsområder i Danmark.
  • Kickstartede vi en kulturel udvikling på Østerbro i Odense, der har rodfæstet sig i bydelen og lokalmiljøets borgere, institutioner og foreninger.
  • Åbnede vi officielt Østre Plads – en skolegård som vi gennem en mental og fysisk omdannelse fik omdannet fra parkeringsplads til et rekreativt, offentligt rum.

Ved at benytte Think Space-konferencen som ramme for inspiration og videndeling skabte vi en kulturel bevægelse på borgerniveau, der har været afgørende for etableringen af det midlertidige kulturhus Drivhuset på Østerbro samt en fortsat udvikling af Østre Plads. En bevægelse og udvikling som har resulteret i mere end 45 kulturelle events over en toårig periode.

Think Space er en bylivskonference, der arbejder med at vise lokalområders potentialer frem og rette fokus på den fremtidige udvikling. Konferencen bliver afholdt netop dér, hvor problemet holder til. Med Think Space søger vi at vise potentielle udnyttelsesmuligheder frem i alternative byrum.

Kickstart af områdefornyelse
I Odense startede Think Space et udviklingsforløb med Områderfornyelsen Østerbro. Det førte til en høj grad af sparring mellem GivRum og de lokale borgere på Østerbro, hvilket skabte gode rammer for den videre omdannelse af de offentlige rum, eksempelvis Østre Plads og Drivhuset.

Illustration af potentialer
Think Space handler om at brede kendskabet til brugerdreven byudvikling ud. Konferencen viser, at der med få initiativer kan udrettes mageløse resultater for lokalområder, som skaber en inddragende effekt på de involverede borgere.

Tre dage. To lande. Tre byer
2013 blev året, hvor Think Space inviterede hele Danmark til at opleve, hvad brugerdreven byudvikling kan opnå. Med nedslag i Malmø, Odense og Aalborg blev konferencekonceptet mobilt og flyttede ud til de steder, som markerer sig på byudviklingsscenen.

Fakta

Afholdt i COOP-hallen i samarbejde med Områdefornyelsen Østerbro i Odense. Inden da havde konferencen været i Malmö og Aalborg.

150+ deltagere

Udvalgte oplægsholdere:

Think Space har gennem tiden været afholdt i:

Koncept

Think Space er en bylivskonference, der arbejder med at vise lokalområders potentialer frem og rette fokus på den fremtidige udvikling. Konferencen bliver afholdt netop dér, hvor problemet holder til. Med Think Space søger vi at vise potentielle udnyttelsesmuligheder frem i alternative byrum.

Kickstart af områdefornyelse
I Odense startede Think Space et udviklingsforløb med Områderfornyelsen Østerbro. Det førte til en høj grad af sparring mellem GivRum og de lokale borgere på Østerbro, hvilket skabte gode rammer for den videre omdannelse af de offentlige rum, eksempelvis Østre Plads og Drivhuset.

Illustration af potentialer
Think Space handler om at brede kendskabet til brugerdreven byudvikling ud. Konferencen viser, at der med få initiativer kan udrettes mageløse resultater for lokalområder, som skaber en inddragende effekt på de involverede borgere.

Tre dage. To lande. Tre byer
2013 blev året, hvor Think Space inviterede hele Danmark til at opleve, hvad brugerdreven byudvikling kan opnå. Med nedslag i Malmø, Odense og Aalborg blev konferencekonceptet mobilt og flyttede ud til de steder, som markerer sig på byudviklingsscenen.

Fakta

Afholdt i COOP-hallen i samarbejde med Områdefornyelsen Østerbro i Odense. Inden da havde konferencen været i Malmö og Aalborg.

150+ deltagere

Udvalgte oplægsholdere:

Think Space har gennem tiden været afholdt i:

Relaterede cases
Tilbage til toppen
Søger..