Tilbage til toppen
Kunde: BL - Danmarks Almene Boliger & Guldborgsund Kommune
Kategori: Festivaler & konferencer
År: 2014

Think Space i Nykøbing Falster

I 2014 gik GivRum sammen med BL – Danmarks Almene Boliger og Guldborgsund Kommune for at sætte fokus på de mange borgerdrevne initiativer og projekter, som findes i landdistriktsområderne i Danmark, og som er med til at styrke den sociale sammenhæng og mobilitet.

Udfordring
Diskussionen om Danmarks landdistrikter starter ofte med emner som butiksdød, affolkning og sociale problemer. Navnligt Sydhavsøerne har stået på mål for en lang række mindre flatterende associationer og har i flere år været i mediernes søgelys, når problematikker om livet uden for storbyen skulle illustreres.

Guldborgsund Kommune, Danmarks Almene Boliger (BL) og GivRum gik derfor sammen om en Think Space-konference for at sætte fokus på potentialerne i Danmarks landdistrikter. Konferencen skulle afholdes på Østerbro i Nykøbing Falster – et område der stod over for en gennemgribende udvikling, og der blev derfor opstillet tre benspænd for udviklingen af konferencens indhold:

  • Fokus på muligheder frem for begrænsninger. Landdistrikterne har masser af ressourcer og potentiale for udvikling. Der er dog en tendens til, at disse bliver overset i den daglige mediedebat, og konferencen skulle derfor fremhæve mange af de lokale initiativer og solstrålehistorier som inspiration og input til debatten.
  • Afsæt i den borgerdrevne udvikling, der allerede var iværksat af Guldborgsund Kommune, og som skulle fokusere på dyrkning og borgernes engagement.
  • Fokus på de almene boligområder, der arbejdede med stadig større udfordringer i forbindelse med at finde nye beboere til tomme lejligheder.

Benspændende bidrog til at skærpe konferencens indhold og skabe en løsningsorienteret debat, der forholdte sig konkret til de udfordringer, som Guldborgsund Kommune stod over for, og de udviklingsprocesser, som allerede var sat i gang på daværende tidspunkt.

Den negative diskurs om landdistrikterne skulle vendes og ved at fokusere på ressourcer og potentialer for området skulle der skabes et grundlag for at komme ud over den negative diskurs om landdistrikterne.

Løsning
En af forudsætningerne for en nytænkende planlægning er at kunne arbejde sammen på tværs af jobtitler, afdelinger, brancher og sektorer. For Danmarks landdistrikter, der står overfor store demografiske og økonomiske forandringer, er innovative samarbejder og partnerskaber på tværs en nødvendig sti at følge for at kunne pege på og aktivere oversete potentialer i alle hjørner af samfundet og få dem til at spille sammen.

Med dette formål for øje udviklede GivRum en skræddersyet Think Space-konference til Guldborgsund Kommune og BL, der bestod af tre spor, som hver beskæftigede sig med forskellige aspekter af udfordringerne:

  • Dyrk din by. Her deltog deltagere og oplægsholdere i en vandring gennem Nykøbing Falsters landskab og diskuterede, hvordan grønne investeringer i nutiden kan løfte lokalområder i fremtiden – både som socialt samlingspunkt, som arkitektonisk kvalitet og som værdiskabende identitetsmarkør indad og udad til.
  • Nye potentialer i gamle bygninger. Deltagerne drøftede her, hvordan nye funktioner i gamle bygninger kan give de tomme kvadratmeter et nyt liv og gøre tidligere folkeskoler, siloer, boliger eller brandstationer til brændpunkter for innovation i både den offentlige, private og civile sektor.
  • Nye fællesskaber. På dette spor blev det diskuteret blandt deltagere og oplægsholdere, hvordan nye aktører og lokale ildsjæle kan knytte landsbyer og lokalområder tættere sammen, når butikker og institutioner lukkes. De nye fællesskaber blander frivillighed med offentlig drift og privat initiativ i nye partnerskabsformer og nye fællesskaber.

Ved hjælp af de tre spor blev der fremhævet en række fortællinger om mange af de borgerdrevne initiativer, der allerede eksisterede på Lolland-Falster. Hver dag kæmper ildsjæle med at sætte folk i stævne i lokalområderne og vise, at der er uudnyttede ressourcepotentialer, som bliver overset i det daglige. Til konferencen blev disse fortællinger benyttet som inspirerende grundlag for at diskutere forskellige perspektiver på samarbejder, ansvar og engagement i forbindelse udvikling af fremtidens landdistrikter.

Think Space er en bylivskonference, der arbejder med at vise lokalområders potentialer frem og rette fokus på den fremtidige udvikling. Konferencen bliver afholdt netop dér, hvor udfordringerne er. Med Think Space søger vi at vise potentielle udnyttelsesmuligheder frem i alternative byrum.

Dyrk din by
Nykøbing er blevet spiselig. Og på en vandring gennem de grønne landskaber diskuterede deltagerne på Think Space, hvordan grønne investeringer i nutiden kan løfte lokalområder i fremtiden. At dyrke kan nemlig både være en social handling, en arkitektonisk kvalitet og en identitetsmarkør for området.

Nye potentialer i gamle bygninger
Som altid tager Think Space udgangspunkt i uudnyttet plads. Konferencen i Guldborgsund var ingen undtagelse, for hvordan ændrer man et helt landområdes mentale omdømme og udnytter den bygningsmasse, som er tilstede? Tidligere folkeskoler, siloer, boliger kan danne ramme omkring innovative løsninger for den offentlige-, almene og private sektor.

Nye fællesskaber
Fællesskabet er den vigtigste del af GivRums arbejde. Og når vi taler fællesskab på Lolland-Falsters lokalområder, bliver det vigtigere end nogensinde. For her danner fællesskaber rammen omkring lokalt engagement, som holder landsbyer i live. Derfor er der også brug for innovative fællesskaber, som blander frivillighed med offentlig drift og privat initiativ.

Fakta

Konferencen foregik delvist på Nykøbing Teater og på tre forskellige lokationer i nærområdet.

250 deltog i dagens fulde program.

Dagen afsluttedes med en fællesspisning med 170 spisende gæster.

Udvalgte oplægsholdere:

Think Space har gennem tiden været afholdt i:

Koncept

Think Space er en bylivskonference, der arbejder med at vise lokalområders potentialer frem og rette fokus på den fremtidige udvikling. Konferencen bliver afholdt netop dér, hvor udfordringerne er. Med Think Space søger vi at vise potentielle udnyttelsesmuligheder frem i alternative byrum.

Dyrk din by
Nykøbing er blevet spiselig. Og på en vandring gennem de grønne landskaber diskuterede deltagerne på Think Space, hvordan grønne investeringer i nutiden kan løfte lokalområder i fremtiden. At dyrke kan nemlig både være en social handling, en arkitektonisk kvalitet og en identitetsmarkør for området.

Nye potentialer i gamle bygninger
Som altid tager Think Space udgangspunkt i uudnyttet plads. Konferencen i Guldborgsund var ingen undtagelse, for hvordan ændrer man et helt landområdes mentale omdømme og udnytter den bygningsmasse, som er tilstede? Tidligere folkeskoler, siloer, boliger kan danne ramme omkring innovative løsninger for den offentlige-, almene og private sektor.

Nye fællesskaber
Fællesskabet er den vigtigste del af GivRums arbejde. Og når vi taler fællesskab på Lolland-Falsters lokalområder, bliver det vigtigere end nogensinde. For her danner fællesskaber rammen omkring lokalt engagement, som holder landsbyer i live. Derfor er der også brug for innovative fællesskaber, som blander frivillighed med offentlig drift og privat initiativ.

Fakta

Konferencen foregik delvist på Nykøbing Teater og på tre forskellige lokationer i nærområdet.

250 deltog i dagens fulde program.

Dagen afsluttedes med en fællesspisning med 170 spisende gæster.

Udvalgte oplægsholdere:

Think Space har gennem tiden været afholdt i:

Relaterede cases
Tilbage til toppen
Søger..