Tilbage til toppen
Kunde: Områdefornyelse Søndermarkskvarteret & Ministeriet for By, Bolig og Landdisktrikter
Kategori: Festivaler & konferencer
År: 2014

Think Space i Domus Vista

For første gang prøvede GivRum kræfter med en beboet bygning til at udfordre gængse formål med og forståelser af etablerede bygninger i byen.

Udfordring
I Domus Vista-bygningen på Frederiksberg opstod en enestående mulighed for at skabe nye narrativer i en historisk bygning. Formålet med denne Think Space-konference var:

  • At skabe rum til dialog mellem borgere, brugere og professionelle.
  • Styrke deltagelsen blandt beboere og andre interessede i udviklingen af Domus Vista.

Domus Vista er indbegrebet af den modernistiske tankegang om at kunne bo, leve og forbruge på et og samme sted. Bygningens formål har været at samle alt liv i et mikrokosmos – beboelse, indkøb, institutioner, m.m. Dog var bygningen forfaldet over en årrække, og flere af funktionerne var forsvundet med tiden. For første gang skulle GivRum prøve kræfter med en beboet bygning, og med Think Space dannede vi en ramme til at undersøge og debattere bygningens potentialer i fællesskab.

Løsning
Med over 135 deltagere lykkedes det at skabe en konference i et ellers omdiskuteret boligbyggeri, og gennem aktivering af beboere blev konferencen en succes for fællesskabet. Dagen startede med oplæg fra Tænketanken Byen 2025, som præsenterede deres anbefalinger til udviklingen af byen frem mod 2025. Debatter, oplæg og fællesspisning sørgede for en dag i fællesskabets tegn.

I formatet for konferencen inddrog vi en lang række af de aktiviteter og ressourcer, som i forvejen var til stede i bygningen, herunder:

  • En lokal fortællegruppe.
  • Biblioteket.
  • Et par af beboernes private lejligheder.

Gennem det fokus, som Think Space satte på Domus Vistas forfaldne eksteriør, blev der gennemført en omfattende facaderenovering i ugen op til konferencen, som længe havde været efterspurgt af beboerne. Think Space var dermed med til at genoplive det Frederiksbergske vartegn.

Dagen sluttede med en koncert arrangeret af det lokale musikkollektiv Ståhej og fællesspisning for deltagere og beboere.

Think Space er en bylivskonference, der arbejder med at vise lokalområders potentialer frem og rette fokus på den fremtidige udvikling. Konferencen bliver afholdt netop dér, hvor udfordringerne er. Med Think Space søger vi at vise potentielle udnyttelsesmuligheder frem i alternative byrum.

Think Space finder uudnyttet potentiale og puster nyt liv i bygninger og byrum ved at sætte fokus på alternativ udnyttelse af eksisterende bygninger.

Fysisk udvikling gennem opmærksomhed
Domus Vista er Skandinaviens næsthøjeste beboelsesejendom og blev opført i 1969. Siden har højhuset haft en hård medfart og trængte i 2014 til en ordentlig overhaling. Gennem den opmærksomhed, som Think Space genererede, blev bygningens facader efter lang tids tovtrækkeri endelig renoveret.

Fremtidens byer
Tænketanken BYEN 2025 holdte med afsæt i Domus Vista oplæg om fællesskaber i fremtidens byer. Domus Vista blev opført som et moderne byggeri, der skulle samle sociale, fysiske og forbrugsmæssige funktioner i en og samme bygning med fællesskabet som omdrejningspunkt.

Beboernes stemme
Domus Vista har en stærk samling af aktive beboere, som tager ansvar for, at denne ikoniske bygning også i fremtiden er et godt sted at bo og leve. Think Space-konferencen var derfor en oplagt mulighed for at samle og videregive de erfaringer og ideer, som beboerne gerne ville overbringe til Købmændenes Finansieringsinstitut (KFI), som ejer bygningen.

Fakta

Afholdt i Domus Vista på Frederiksberg.

135+ deltagere.

Udvalgte oplægsholdere:

Think Space har gennem tiden været afholdt i:

Koncept

Think Space er en bylivskonference, der arbejder med at vise lokalområders potentialer frem og rette fokus på den fremtidige udvikling. Konferencen bliver afholdt netop dér, hvor udfordringerne er. Med Think Space søger vi at vise potentielle udnyttelsesmuligheder frem i alternative byrum.

Think Space finder uudnyttet potentiale og puster nyt liv i bygninger og byrum ved at sætte fokus på alternativ udnyttelse af eksisterende bygninger.

Fysisk udvikling gennem opmærksomhed
Domus Vista er Skandinaviens næsthøjeste beboelsesejendom og blev opført i 1969. Siden har højhuset haft en hård medfart og trængte i 2014 til en ordentlig overhaling. Gennem den opmærksomhed, som Think Space genererede, blev bygningens facader efter lang tids tovtrækkeri endelig renoveret.

Fremtidens byer
Tænketanken BYEN 2025 holdte med afsæt i Domus Vista oplæg om fællesskaber i fremtidens byer. Domus Vista blev opført som et moderne byggeri, der skulle samle sociale, fysiske og forbrugsmæssige funktioner i en og samme bygning med fællesskabet som omdrejningspunkt.

Beboernes stemme
Domus Vista har en stærk samling af aktive beboere, som tager ansvar for, at denne ikoniske bygning også i fremtiden er et godt sted at bo og leve. Think Space-konferencen var derfor en oplagt mulighed for at samle og videregive de erfaringer og ideer, som beboerne gerne ville overbringe til Købmændenes Finansieringsinstitut (KFI), som ejer bygningen.

Fakta

Afholdt i Domus Vista på Frederiksberg.

135+ deltagere.

Udvalgte oplægsholdere:

Think Space har gennem tiden været afholdt i:

Relaterede cases
Tilbage til toppen
Søger..