Tilbage til toppen
Kunde: EnergiCenter Voldparken & Realdania
Kategori: Festivaler & konferencer
År: 2012

Think Space i EnergiCenter Voldparken

Gennem de senere år har der i stigende grad udfoldet sig et væld af borgerinitiativer, der er med til at gøre byen mere kreativ, mere bæredygtig og mere socialt inkluderende. I spændingsfeltet mellem aktører fra den civile, offentlige og private sektor opstår innovative idéer og projekter, som for alvor kan rykke byudviklingen og borgeren sammen.

Udfordring

Skellet mellem den overordnede kommunale byplanlægning og små brugerdrevne initiativer bliver mere og mere udvisket. Lokale initiativer og netværk får større og større indflydelse og bliver i stigende grad inddraget i både udvikling og implementering af udviklingsstrategier. I 2012 satte GivRum med Think Space-konferencen fokus på, hvordan den kommunale planlægning undgår at spænde ben for nye borgerdrevne initiativer. Omdrejningspunktet for konferencen var dermed:

 • Hvad er potentialerne ved brugerdrevet byudvikling?
 • Hvordan overkommer vi barriererne for borgernes inddragelse i byen?
 • Hvor findes de gode erfaringer?

Til konferencen inviterede vi repræsentanter fra erhvervslivet og de kommunale forvaltninger, developere og frivillige, der arbejder med byudvikling, til at diskutere, hvordan brugerne kan drive byen fremad mod en mere social, kreativ og bæredygtig fremtid.

Løsning

Gennem praktiske og teoretiske vinkler undersøgte vi fordele og udfordringer ved den brugerdrevene byudvikling ud fra tre temaer:

 • Social innovation. Under dette tema blev der både debatteret juridiske komplikationer ved alternative sociale konstellationer i byen og fremhævet eksempler på, hvordan borgere og virksomheder selv kan bidrage til en social bæredygtig byudvikling.
 • Kultur som forandringsagent. Her blev der sat fokus på, hvordan kunstens og kulturens rolle som frontløber, provokatør og drivkraft kan være medvirkende til at løfte byudvikling både socialt og økonomisk.
 • Lokal fødevareproduktion. Gennem praksisnære eksempler og teoretiske indspark blev det debatteret, hvordan moderne storbyer kan integrere lokal fødevareproduktion i det urbane landskab, og hvordan borgerne bliver engageret i processen.

Gennem disse tematikker skabte vi et solidt grundlag for en konstruktiv debat omhandlende, hvorfor og hvordan byens brugere kan drive udviklingen fremad, samt hvordan forvaltninger og beslutningstagere kan blive endnu bedre til at afgive ansvar og dermed skabe et unikt engagement ved hjælp af brugerinddragelse og bottom-up processer.

Think Space er en bylivskonference, der arbejder med at vise lokalområders potentialer frem og rette fokus på den fremtidige udvikling. Konferencen bliver afholdt netop dér, hvor udfordringerne er. Med Think Space søger vi at vise potentielle udnyttelsesmuligheder frem i alternative byrum.

Fakta

Think Space-konferencen blev afholdt på EnergiCenter Voldparken

Konferencen blev afholdt over tre dage med hvert sit tema:

 • Kultur som forandringsagent
 • Social innovation
 • Lokal fødevareproduktion

350+ deltagere

Udvalgte oplægsholdere:

 • Marcus Westbury, Renew Newcastle (AUS)
 • Uffe Elbæk, tidl. kulturminister
 • Erik Clausen, kunstner og filminstruktør
 • Tina Saaby, Københavns Stadsarkitekt
 • Knud Foldschakck, advokat
Koncept

Think Space er en bylivskonference, der arbejder med at vise lokalområders potentialer frem og rette fokus på den fremtidige udvikling. Konferencen bliver afholdt netop dér, hvor udfordringerne er. Med Think Space søger vi at vise potentielle udnyttelsesmuligheder frem i alternative byrum.

Fakta

Think Space-konferencen blev afholdt på EnergiCenter Voldparken

Konferencen blev afholdt over tre dage med hvert sit tema:

 • Kultur som forandringsagent
 • Social innovation
 • Lokal fødevareproduktion

350+ deltagere

Udvalgte oplægsholdere:

 • Marcus Westbury, Renew Newcastle (AUS)
 • Uffe Elbæk, tidl. kulturminister
 • Erik Clausen, kunstner og filminstruktør
 • Tina Saaby, Københavns Stadsarkitekt
 • Knud Foldschakck, advokat
Relaterede cases
Tilbage til toppen
Søger..