Tilbage til toppen
  • Byens Rum
  • Byens Rum
Kunde: Områdefornyelsen Ndr. Fasanvej & Akademikercenter Frederiksberg
Kategori: Byrum & bygninger
År: 2014

Byens Rum Frederiksberg

- en hub for urban udvikling

I en lukket bank på Nordre Fasanvej på Frederiksberg stod GivRum for en midlertidig omdannelse, der gav rum til et kreativt kontorfællesskab baseret på et offentligt/privat partnerskab med fokus på urban udvikling. Med løbende aktiviteter for lejerne og områdets interessenter rummede lokalerne et levende miljø, der både var med til at skabe arbejdspladser og løfte lokalområdets kulturelle profil. De samarbejder, der opstod i Byens Rum Frederiksberg, udmøntede sig i flere arrangementer og fysiske forandringer i området efterfølgende.

Udfordring
Byens Rum Frederiksberg er historien om et møde mellem samfundets tre sektorer; det private, det offentlige og det civile. Områdefornyelsen Nordre Fasanvej på Frederiksberg efterspurgte at komme tættere på borgerne i det område, som de skulle udvikle. Områdefornyelsen ville ud af rådhuset, og da en nedlagt bank var ledig, fik GivRum til opgave, at:

  • Puste liv i et relativt dødt byrum ved at skabe netværk mellem aktører, der kunne kickstarte et bæredygtigt iværksættermiljø.
  • Omdanne finanslokalerne til en hub for urban udvikling.
  • Etablere og indgå i et offentligt/privat partnerskab med base i banklokalerne.

Byens Rum Frederiksberg skulle således udgøre en platform, hvorfra forskellige parter kunne mødes for at udvikle og arbejde med Nordre Fasanvej-kvarteret ud fra en brugerdreven tilgang.

Løsning
1. januar 2014 åbnede Byens Rum Frederiksberg. Foruden GivRum og Områdefornyelsen blev urbanitetskollektivet Creative Roots en fast beboer i Byens Rum. Ti ledige akademikere blev desuden ansat i løntilskud af Frederiksberg Kommune i forbindelse med pilotprojektet De Gloende Pæle under Akademikercenteret. Formålet var, at de ved at blive en fast del af et kreativt miljø skulle skabe deres eget job. Der blev således skabt et rum og et arbejdsmiljø bestående af en lang række forskellige fagligheder, kompetencer og perspektiver, der kunne kanaliseres over på udviklingen af Nordre Fasanvej-kvarteret. Dette miljø bestod af:

  • Et offentligt/privat partnerskab, der bragte landskabsarkitekter, et jobcenter, en områdefornyelse og byudviklere sammen i et fysisk rum.
  • En åben platform for netværk og urban udvikling.
  • En række forskelige organisationer og virksomheder, der alle delte interessen for at indgå i en faglig og innovativ videndeling.

Ved at tænke på tværs af offentlige og private virksomheder skabes en ny og innovativ platform for netværks- og ressourcetænkning, og Byens Rum Frederiksberg kom til at blive katalysator for en lang række af tiltag, som har bidraget til at synliggøre potentialerne i området omkring Nordre Fasanvej.

Vores ambition er at gøre tomme bygninger og byrum bredt tilgængelige. Det skal være med til at skabe åbne og inspirerende miljøer for en bred vifte af forskellige mennesker, organisationer og projekter.

Offentligt/privat partnerskab
Gennem tværsektorale partnerskab kan der komme nye perspektiver urban udvikling. I Byens Rum Frederiksberg var det offentlige/private partnerskab med til at skabe aktivt byliv i ellers uudnyttede rammer, stærke relationer, som er essentielle for en langsigtet udvikling af byens bygninger og rum.

Kulturel infrastruktur
Med Byens Rum Frederiksberg fokuserede vi på at skabe mere liv i området omkring Nordre Fasanvej. Kontorfællesskabet blev en udslagsgivende katalysator for det daglige liv i byrummet.

Midlertidig aktivering
Midlertidighed kan være en stor drivkraft i aktivering af tomme byrum og bygninger, da den ofte giver plads til forskellige typer af eksperimenter, som senere hen kan indgå i kvalificeringen af den permanente løsning. Byens Rum Frederiksberg blev muliggjort gennem en midlertidig kontrakt, som dannede basis for den kreative udvikling af bygningerne og området.

Fakta

GivRum indgik i slutningen af 2013 en 1-årig aftale med Områdefornyelsen Nordre Fasanvej-kvarteret om etableringen af et kreativt kontorfællesskab i en lukket bank.

Udover GivRum var lejerne i Byens Rum Frederiksberg:

Byens Rum Frederiksberg husede i perioden arrangementer for lokalområdets borgere og øvrige interessenter. Der blev desuden afviklet arrangementer, der tiltrak og stykrede professionelle netværk – nationalt og internationalt.

I Byens Rum Frederiksberg opstod et samarbejde mellem Områdefornyelsen og Creative Roots, der efterfølgende arbejdede videre med aktiviteter for lokalområdet i Cafe Ved Buen.

Koncept

Vores ambition er at gøre tomme bygninger og byrum bredt tilgængelige. Det skal være med til at skabe åbne og inspirerende miljøer for en bred vifte af forskellige mennesker, organisationer og projekter.

Offentligt/privat partnerskab
Gennem tværsektorale partnerskab kan der komme nye perspektiver urban udvikling. I Byens Rum Frederiksberg var det offentlige/private partnerskab med til at skabe aktivt byliv i ellers uudnyttede rammer, stærke relationer, som er essentielle for en langsigtet udvikling af byens bygninger og rum.

Kulturel infrastruktur
Med Byens Rum Frederiksberg fokuserede vi på at skabe mere liv i området omkring Nordre Fasanvej. Kontorfællesskabet blev en udslagsgivende katalysator for det daglige liv i byrummet.

Midlertidig aktivering
Midlertidighed kan være en stor drivkraft i aktivering af tomme byrum og bygninger, da den ofte giver plads til forskellige typer af eksperimenter, som senere hen kan indgå i kvalificeringen af den permanente løsning. Byens Rum Frederiksberg blev muliggjort gennem en midlertidig kontrakt, som dannede basis for den kreative udvikling af bygningerne og området.

Fakta

GivRum indgik i slutningen af 2013 en 1-årig aftale med Områdefornyelsen Nordre Fasanvej-kvarteret om etableringen af et kreativt kontorfællesskab i en lukket bank.

Udover GivRum var lejerne i Byens Rum Frederiksberg:

Byens Rum Frederiksberg husede i perioden arrangementer for lokalområdets borgere og øvrige interessenter. Der blev desuden afviklet arrangementer, der tiltrak og stykrede professionelle netværk – nationalt og internationalt.

I Byens Rum Frederiksberg opstod et samarbejde mellem Områdefornyelsen og Creative Roots, der efterfølgende arbejdede videre med aktiviteter for lokalområdet i Cafe Ved Buen.

Relaterede cases
Tilbage til toppen
Søger..