Tilbage til toppen
Kunde: Københavns Kommune & Realdania
Kategori: Festivaler & konferencer
År: 2011

Think Space i Prismen og PB43

Hvordan opkvalificeres byudviklingsfeltet i Danmark, så processerne i højere grad tager afsæt i lokalmiljøets ressourcer og sociale sammensætning? Det spørgsmål ønskede GivRum at finde svar på ved samtidig at sætte skub i den brugerdrevne byudvikling.

Udfordring
I 2011 blev de første spadestik taget til det, der skulle udvikle sig til et konferenceformat, der kunne udforske potentialerne for brugerdrevet byudvikling og tomme bygninger. En udvikling med tre gennemgående omdrejningspunkter:

  • Inddragelse af borgere og alternative medskabere i byudviklingsprocesserne.
  • Brug af tomme bygninger til at illustrere de innovative potentialer, der ligger i at tage tomme bygninger i brug.
  • Skabe rum til at forskere, politikere, kunstnere, developere, borgere og øvrige interesserede kan diskutere nyeste tendenser inden for den borgernære byudvikling.

GivRum havde forinden startet aktiviteter op i den gamle Sadolinfabrik på Prags Boulevard 43 på Amager i København, som siden 2006 havde stået tom. PB43 dannede ramme for konferencen, og en del af udfordringen lå derfor i at vise de konkrete projekter fra PB43 frem og bruge dem sammen med de tidligere fabriksbygninger som fundament for en mere kvalificeret debat.

Løsning
Think Space 2011 blev første udgave af en årligt tilbagevendende byudviklingskonference, der sætter fokus på brugerdreven byudvikling og social bæredygtighed i vores byer. PB43 dannede base for en tre-dags konference, der skabte rum for, at embedsfolk, græsrødder, lokale og almindeligt interesserede kunne møde hinanden i øjenhøjde. Dagene forløb med aktiviteter struktureret omkring tre styrende tematikker:

  • Tomme bygninger som byens skjulte ressource.
  • Midlertidighedens potentiale for byens udvikling.
  • Aktivt medborgerskab som udgangspunkt for bæredygtig byudvikling.

Med en direkte demokratisk dialog og ved at bruge byens tomme bygninger som afsæt for en debat om byens ressourcer skabes et rum, hvor det bliver muligt at synliggøre potentialerne ved de ressourcer, som bliver frigivet, når dørene for kreative projekter åbnes.

Think Space præsenterede et mangfoldigt program bestående af oplæg og debatter, der satte fokus på brugen af tomme bygninger til kulturelle og sociale formål. Der blev diskuteret temaer som midlertidighed, brugerinddragelse og værdiskabelse i arbejdet med byen, og gode eksempler fra ind‐ og udland blev fremhævet.

Konferencen sluttede i et brag af en fest, hvor over 500 mennesker for alvor satte Prags Boulevard 43 på det urbane landkort.

Think Space er en bylivskonference, der arbejder med at vise lokalområders potentialer frem og rette fokus på den fremtidige udvikling. Konferencen bliver afholdt netop dér, hvor udfordringerne er. Med Think Space søger vi at vise potentielle udnyttelsesmuligheder frem i alternative byrum.

Midlertidighed på dagsordenen
Think Space har været udslagsgivende for at sætte midlertidighed på dagsordenen. Konferencen er med til at synliggøre potentialet ved at aktivere tomme bygninger og byrum.

Netværk
Think Space skaber grobund for nye netværk og fællesskaber mellem private og offentlige medskabere. På PB43 skabte konferencen samtidigt en masse omtale af både projekterne og selve arbejdsfællesskabet PB43.

Hands on practice
Svendestykket PB43 står som et pejlemærke for sammenkobling mellem teori og praksis i midlertidig byudvikling. Denne kobling viste konferencen Think Space frem for beslutningstagere, idémagere og borgere.

Fakta

Afholdt i Prismen og på PB43.

700 deltagende.

Udvalgte oplægsholdere:

Think Space har gennem tiden været afholdt i:

Koncept

Think Space er en bylivskonference, der arbejder med at vise lokalområders potentialer frem og rette fokus på den fremtidige udvikling. Konferencen bliver afholdt netop dér, hvor udfordringerne er. Med Think Space søger vi at vise potentielle udnyttelsesmuligheder frem i alternative byrum.

Midlertidighed på dagsordenen
Think Space har været udslagsgivende for at sætte midlertidighed på dagsordenen. Konferencen er med til at synliggøre potentialet ved at aktivere tomme bygninger og byrum.

Netværk
Think Space skaber grobund for nye netværk og fællesskaber mellem private og offentlige medskabere. På PB43 skabte konferencen samtidigt en masse omtale af både projekterne og selve arbejdsfællesskabet PB43.

Hands on practice
Svendestykket PB43 står som et pejlemærke for sammenkobling mellem teori og praksis i midlertidig byudvikling. Denne kobling viste konferencen Think Space frem for beslutningstagere, idémagere og borgere.

Fakta

Afholdt i Prismen og på PB43.

700 deltagende.

Udvalgte oplægsholdere:

Think Space har gennem tiden været afholdt i:

Relaterede cases
Tilbage til toppen
Søger..