Tilbage til toppen
Kunde: Guldborgsund Kommune
Kategori: Analyse & rådgivning
År: 2013-2014

Spireriet

- et fødevare- og dyrkningseksperimentarium

I 2013 indledte GivRum et samarbejde med Guldborgsund Kommune som led i den forestående omdannelse af Ydre Østerbro-kvarteret i Nykøbing. GivRum udarbejdede en forundersøgelse, der undersøgte mulighederne for etablering af et videncenter og mødested omkring dyrkning af fødevare, Spireriet.

Udfordring
Ydre Østerbro-kvarteret i Nykøbing Falster er et trist og utidssvarende erhvervsområde, som frem mod 2045 skal omdannes til et attraktivt beboelseskvarter. Forud for omdannelsen afholdte Guldborgsund Kommune en arkitektkonkurrence, og vinderforslaget blev konceptet Dyrk din by. Et koncept, der baserer sig på kommunens førende position inden for kvalitetsråvarer, og som skaber brede rammer for partnerskaber, samarbejder og fællesskaber.

Hos DLG, der har adresse midt i industrikvarteret, lå et tomt kornlager. Ambitionen var, at kornlageret skulle omdannes til et brugerdrevet, innovativt og selvkørende fødevare- og dyrkningseksperimentarium – Spireriet. Udfordringerne med etablering af Spireriet omhandlede:

  • Skabelse af en mental byomdannelse, der gav ny identitet til området, og som kunne være med til at kickstarte byudviklingen.
  • At sætte området på landkortet for lokalbefolkningen og turister som et attraktivt samlingssted.
  • Formidling af viden om fødevarer og dyrkning gennem leg og læring.
  • At etablere Spireriet som et fyrtårnsprojekt, der skulle vise, hvordan der kan pustes nyt liv i en gammel erhvervsbygning.

Forud for udviklingsprocessen skulle det dog undersøges hvilke interesser og ressourcer, der var til stede lokalt, og som kunne udgøre det nødvendige fundament for at iværksætte projektet. En analyse som GivRum blev bedt om at udarbejde.

Løsning
Ved at fokusere på nye dyrkningsmetoder og viden herom, skulle Spireriet byde ind med løsninger til dyrkningstiltag, der kunne være med til at  udvikle området. Forud for analysen udarbejdede GivRum derfor tre hovedfokusområder, som var gennemgribende for den samlede rapport:

  • Kortlægning af de primære interessenter med særligt fokus på potentielle lejere.
  • Design af model for inddragelse, ibrugtagning og organisering.
  • Formidling af Spireriets visioner med fokus på Dyrk din by-tematikken.

GivRums analyse afdækkede dermed de enkelte aktørers interesser, ønsker og behov i forbindelse med etableringen af Spireriet. Derudover afdækkede analysen, hvilke ressourcer de enkelte interessenter kunne bidrage med til projektet, og endelig skitserede analysen mulige snitflader for samarbejde mellem de forskellige interessenter i relation til Spireriet.

At lade en analyse gå hånd i hånd med en aktivering

Fakta

I 2013-2014 samarbejdede Guldborgsund Kommune med GivRum efter anbefaling fra Realdania.

Opgaven omhandlede at lave en interessentanalyse og designe en løsning til drift af Spireriet – en ubenyttet foderstofbygning beliggende i Nykøbing Falster.

GivRum lavede en forundersøgelse i 2013 og indgik et samarbejde med Kuben Management om en egentlig undersøgelse i 2014.

Rapporten om Spireriet kan hentes her.

Koncept

At lade en analyse gå hånd i hånd med en aktivering

Fakta

I 2013-2014 samarbejdede Guldborgsund Kommune med GivRum efter anbefaling fra Realdania.

Opgaven omhandlede at lave en interessentanalyse og designe en løsning til drift af Spireriet – en ubenyttet foderstofbygning beliggende i Nykøbing Falster.

GivRum lavede en forundersøgelse i 2013 og indgik et samarbejde med Kuben Management om en egentlig undersøgelse i 2014.

Rapporten om Spireriet kan hentes her.

Relaterede cases
Tilbage til toppen
Søger..