Tilbage til toppen
Kunde: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Kategori: Analyse & rådgivning
År: 2015

Midlertidighed – et værktøj til vækst

- notat for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

I GivRum arbejder vi med at udvikle nye metoder til gøre borgere til en fast del af den fælles borgernære byudvikling. Midlertidighed har fra begyndelsen været et af de værktøjer, vi har gjort brug af som løftestang for græsrodsprojekter og borgerdrevne projekter.

Udfordring
Hvordan skaber vi levende byer? Og hvordan sikrer vi et bredt borgerengagement i byudviklingen?

I 2015 blev GivRum af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet bedt om at formulere et notat, der definerer begrebet ‘midlertidighed’, og hvilke nye muligheder dette giver for at skabe bæredygtige processer, hvor lokale borgere tager aktiv del i udviklingen af deres egen by. Notatet skulle omhandle:

  • Hvordan midlertidighed kan være med til at nedbryde siloorganiseringen i kommunerne.
  • Hvordan midlertidige samarbejder kan organiseres, og hvilke perspektiver der findes, når der arbejdes med midlertidighed.
  • Inspiration og konkrete indspark til midlertidige udviklingsprojekter.

Løsning
I notatet beskriver vi, hvordan midlertidige projekter kan fungere som katalysator for lokale fællesskaber, og dermed hvordan den kan være med til at skabe en positiv udvikling lokalt. Notatet udgør:

  • En gennemgang af de forskellige aktørers roller ved midlertidige projekter.
  • En beskrivelse af, hvad midlertidighed kan bidrage med i udviklingsprocesser.
  • Eksempler på midlertidige projekter fra ind- og udland.

Midlertidighed og midlertidige projekter anvendes i stadig større grad som en led i områdefornyelser til at afprøve forskellige løsningsbud på konkrete problemstillinger. Når midlertidighed bruges som byudviklingsstrategi, åbnes der op for kreativitet og samskabelse på steder, hvor der ikke tidligere var disse muligheder. Midlertidighed kan dermed fungere som katalysator for brugerdrevne fællesskaber (arbejdsfællesskaber, iværksætterfællesskaber, urbane havefællesskaber, motionsfællesskaber m.fl.), der skaber både økonomisk, social og kulturel vækst, og samtidig være med til at kvalificere de permanente løsninger.

Uddrag fra notatet
“Midlertidigheden giver borgere en unik mulighed for at realisere deres visioner om hvad byen også kan være, hvad enten det er: iværksættere, social-økonomiske virksomheder, lokale foreninger, kunstnere eller ildsjæle, og måske på længere sigt påvirke samfundet med nogle permanente løsninger, der har vist sig bæredygtige under den midlertidige periode.”

Midlertidighed skaber vækst og kvalificerer permanente løsninger.

Midlertidige aktiviteter giver rum til at udforske og eksperimentere med byens udvikling og er derfor et effektivt redskab til at kvalificere permanente løsninger på udviklingsproblematikker.

Samtidig er midlertidighed en drivkraft og en katalysator for at skabe aktivitet, vækst og lokalt engagement i områder, der ellers står ubenyttet hen og som umiddelbart synes uattraktive. Disse områder kan tiltrække og danne grundlag for udvikling af nye innovative fællesskaber af iværksættere, kreative, projektmagere, m.fl., der kan igangsætte en positiv spiral, der øger det lokale incitament for at bidrage til byens udvikling.

Fakta

‘Midlertidighed – et værktøj til vækst’ er et notat, som GivRum har udarbejdet for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

‘Midlertidighed – et værktøj til vækst’ kan hentes her.

Koncept

Midlertidighed skaber vækst og kvalificerer permanente løsninger.

Midlertidige aktiviteter giver rum til at udforske og eksperimentere med byens udvikling og er derfor et effektivt redskab til at kvalificere permanente løsninger på udviklingsproblematikker.

Samtidig er midlertidighed en drivkraft og en katalysator for at skabe aktivitet, vækst og lokalt engagement i områder, der ellers står ubenyttet hen og som umiddelbart synes uattraktive. Disse områder kan tiltrække og danne grundlag for udvikling af nye innovative fællesskaber af iværksættere, kreative, projektmagere, m.fl., der kan igangsætte en positiv spiral, der øger det lokale incitament for at bidrage til byens udvikling.

Fakta

‘Midlertidighed – et værktøj til vækst’ er et notat, som GivRum har udarbejdet for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

‘Midlertidighed – et værktøj til vækst’ kan hentes her.

Relaterede cases
Tilbage til toppen
Søger..