Tilbage til toppen
Kunde: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Kategori: Analyse & rådgivning
År: 2016

Byggesten i Byudvikling

Helhedsorienteret husning og integration af flygtninge i funktionstømte bygninger

Nye Byggesten i Byfornyelsen er en projektgruppe under Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, der i samarbejde med Odsherred Kommune arbejder med udviklingen af en håndbog, der med konkrete redskaber og anbefalinger kan ruste kommunerne til at drage fordel af sammenfaldet mellem overskydende boligmasse og integration af flygtninge.

Udfordring

I disse år modtager Danmark flere flygtninge end nogensinde før. På blot to år er antallet af asylansøgere næsten fordoblet fra 7.557 i 2013 til knap 15.000 i 2015. Det lægger et stort pres på kommunerne, der bærer det primære ansvar for boligplacering og integration.

Samtidig har den stigende urbanisering, centralisering og kommunalreformen fra 2007 resulteret i, at en række kommuner står med en stor overskydende bygningsmasse. Analyser viser, at der i dag findes ca. 100 millioner m2 tomme bygninger, hvoraf de fleste af disse overskydende kvadratmeter findes i landets yderområder.

I Nye Byggesten i Byfornyelsen er GivRum med til at undersøge potentielle synergieffekter i krydsfeltet mellem disse to store udfordringer. Med støtte fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og i et tæt samarbejde med Odsherred Kommune ser vi på, hvordan flygtninge kan indgå i konstruktive fællesskaber og derigennem blive en ressource for lokal udvikling og sammenhængskræft.

Løsning

Projektet vil udarbejde en række anbefalinger for, hvordan egnede boliger kan lokaliseres, hvordan boligerne kan forberedes og klargøres samt hvordan boligerne kan omdannes til et hjem i synergi med lokalsamfundet. Ved at tage afsæt i hhv. lokalsamfundets fysiske, sociale og kulturelle ressourcer og flygtninges personlige behov og kompetencer arbejder vi på at udvikle en en matchmaking-strategi, hvor flygtningene tænkes ind i en lokal udvikling. Dette gør vi med afsæt i tre cases:

I Nykøbing Sj undersøger vi potentialer for, hvordan flygtningenes erhvervserfaring og kompetencer kan understøtte og være aktivt bidragende til at løfte kommunale vækst- og byudviklingsinitiativer

I Hørve undersøger vi med afsæt i en aktivering af tomme lokaler, om og hvordan flygtninge kan tænkes ind i den socialorganisatoriske udvikling af lokalsamfundet.

I Vig undersøger vi, hvordan et bofællesskab for flygtninge indrettes mest hensigtsmæssigt, samt hvordan der etableres et godt naboskab til det øvrige lokalområde.

Projektet vil udmønte sig i en håndbog henvendt til landets kommuner bestående af en række konkrete redskaber og anbefalinger, som de kan bruge i deres praktiske arbejde med lokaludvikling og boligplacering af flygtninge.

Fakta

Resultatet af projektet er en håndbog til danske kommuner, der vil danne grundlag for en helhedsorienteret boligplaceringsindsats af flygtninge i tomme bygninger.

Projektet bliver udviklet i tæt samarbejde med Odsherred Kommune

Foruden GivRum består projektgruppen af:

Emergency Architecture and Human Rights ved arkitekterne Nina Louise Jensen, Jorge Lobos og Michele di Marco

Perifærd ved antropolog Michael Ulfsjerne

QBond ved frivillighedskonsulent Tore Qvist

Konsulent og antropolog Zachary Whyte

Koncept

Fakta

Resultatet af projektet er en håndbog til danske kommuner, der vil danne grundlag for en helhedsorienteret boligplaceringsindsats af flygtninge i tomme bygninger.

Projektet bliver udviklet i tæt samarbejde med Odsherred Kommune

Foruden GivRum består projektgruppen af:

Emergency Architecture and Human Rights ved arkitekterne Nina Louise Jensen, Jorge Lobos og Michele di Marco

Perifærd ved antropolog Michael Ulfsjerne

QBond ved frivillighedskonsulent Tore Qvist

Konsulent og antropolog Zachary Whyte

Relaterede cases
Tilbage til toppen
Søger..