Tilbage til toppen
Kunde: Hvidovre Kommune
Kategori: Oplæg & workshops
År: 2014

Workshop for udvikling af Hvidovre bymidte

- hvordan skabes rammer for borgerdrevne aktiviteter?

I 2014 arrangerede GivRum i samarbejde med Hvidovre Kommune en workshop, der inddrog borgere og andre interessenter i en midlertidig udvikling af Hvidovre bymidte. Workshoppen blev startskuddet på en ambitiøs og langsigtet strategi for midlertidighed i Hvidovre Kommune, der skulle undersøge potentialerne for borgerdrevne aktiviteter og kvalificere udarbejdelsen af den permanente udvikling af området.

Udfordring
Gennem flere år havde Hvidovre bymidte ikke udlevet sit potentiale som centralt samlingssted for Hvidovres borgere. Området, der ligger mellem rådhuset, Medborgerhuset, Sundhedscenteret og det lokale kulturhus Risbjerggård, trængte til at gennemgå en udvikling, så det kunne blive indbydende og attraktivt at opholde sig i.

I 2014 tog Hvidovre Kommune de første skridt mod en ambitiøs og visionær helhedsplan for området. De iværksatte en strategi for midlertidig anvendelse til at modne området til den langsigtede permanente udvikling, og GivRum blev i denne forbindelse involveret til at adressere følgende udfordringer, som kommunen stod overfor:

  • Udvikling af rammerne for et aktivt byliv.
  • Anerkendelse og bibeholdelse af funktioner, der allerede fungerer.
  • Involvering af borgere i udviklingsprocessen.

GivRums opgave blev dermed at undersøge potentialet for borgerdrevne aktiviteter med det formål at få en bred gruppe af interessenter involveret i midlertidige aktiviteter.

Løsning
GivRum inviterede områdets interessenter til en udviklingsworkshop, der skulle generererideer til, hvordan bymidten kunne udvikles fra gennemgangsrum til opholdsrum. Workshoppen havde i første omgang til formål at kickstarte den midlertidige udvikling af bymidten ved at aktivere lokale ressourcer. På længere sigt var ambitionen, at inddragelsen skulle danne fundament for et omfattende borgerdrevet engagement omkring skabelse af aktiviteter for at vedholde bymidten som en aktiv og levende plads i hjertet af Hvidovre.

Til workshoppen deltog både lokale ildsjæle, kommunale aktører og politikere, der alle fik mulighed for at deltage i udviklingen. Deltagerne udviklede konkrete ideer til aktiviteter på området med udgangspunkt i tre fysiske nedslagspunkter, der kunne fungere som fysisk ramme for aktiviteter i bymidten:

  • Risbjerggård. Et kulturhus, der primært er blevet benyttet af det lokale foreningsliv.
  • Projekthuset. En ældre villa, der lå ved siden af Risbjerggård, og som skulle rives ned inden for et år, efter workshoppen blev afholdt.
  • Pladsen & Haven. Et åbent udendørsareal placeret rundt om Risbjerggård og projekthuset.

De ideer, der udsprang af workshoppen, skulle inspirere til og udmønte sig i konkrete midlertidige aktiviteter. Hvidovre Kommune benyttede derved midlertidigheden som en strategisk inddragelsesmetode til at skabe lokalt ejerskab til bymidten. Bymidten skulle ikke udvikles bare for at skabe byliv. Bymidten skal udvikles for at for at demonstrere og understøtte byens mangfoldighed og store borgerengagement.

Workshops kan bruges til andet end idegenerering. I GivRum bruger vi bl.a. workshops til at inspirere til handling, og vi sammensætter derfor forløb, der er resultatorienterede.

Illustration af potentialer
Workshoppen illustrerede, at der med få initiativer kan udrettes solide resultater for lokalområder, som skaber en inkluderende effekt på de involverede borgere.

Midlertidighed
Midlertidighed kan være en stor drivkraft i aktivering af tomme byrum og bygninger, da den ofte giver plads til forskellige typer af eksperimenter, som senere hen kan indgå i kvalificeringen af den permanente løsning.

Fakta

70 deltagere.

Deltagerne var udvalgt, så de repræsenterede et bredt udsnit af Hvidovres interessenter.

Flere af ideerne til workshoppen er efterfølgende blevet realiseret.

Koncept

Workshops kan bruges til andet end idegenerering. I GivRum bruger vi bl.a. workshops til at inspirere til handling, og vi sammensætter derfor forløb, der er resultatorienterede.

Illustration af potentialer
Workshoppen illustrerede, at der med få initiativer kan udrettes solide resultater for lokalområder, som skaber en inkluderende effekt på de involverede borgere.

Midlertidighed
Midlertidighed kan være en stor drivkraft i aktivering af tomme byrum og bygninger, da den ofte giver plads til forskellige typer af eksperimenter, som senere hen kan indgå i kvalificeringen af den permanente løsning.

Fakta

70 deltagere.

Deltagerne var udvalgt, så de repræsenterede et bredt udsnit af Hvidovres interessenter.

Flere af ideerne til workshoppen er efterfølgende blevet realiseret.

Relaterede cases
Tilbage til toppen
Søger..